• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Thursday, January 28, 2016

အႀကံဉာဏ္ေလး ေပးႏိုင္မလား


အႀကံဉာဏ္ေလး ေပးႏိုင္မလား

January 28, 2016
Thursday

By မင္းစိုးစံ

က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ၾကပါေစ။
ေက်ာင္းတေက်ာင္းရဲ့ ေက်ာင္းသားေလးေတြက ဆို,က,ေရး,တီး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ေလးေတြရဲ့သင္ၾကား
တတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ မိဘေတြေရွ႕မွာ ဆိုျပတီးျပတဲ့ အစီအစဉ္ေသးေသး
ေလးတခုရွိလို႔ သြားျဖစ္တယ္။
အဲဒီလိုသြားေတာ့ ေတြ႔လိုက္ျမင္လိုက္ရတဲ့အခါ ကိုယ့္ကေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ တစုံတရာမ်ား အ
က်ိဳးေက်းဇူးရွိလာေလမလားဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ ႐ုပ္သံဖိုင္ေလးတခု ဖန္တည္းျဖစ္သြားပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ တတိယႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနၾကတဲ့ ကေလးမိဘေတြ ဒီ႐ုပ္သံဖိုင္ကိုၾကည့္ၿပီး ကရင့္အေရးနဲ႔ပတ္
သက္လို႔ ဘာေတြေတြးမိသလဲ။ ဘာေတြျမင္မိသလဲ။ ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္သလဲ။
တတိယႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနၾကတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ကရင္ေလးေတြထဲက အႏုပညာကို ၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ္ေတြ
အေနနဲ႔ ဘာေတြေတြးမိသလဲ။ ဘာေတြျမင္မိသလဲ။ ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္သလဲ။

ပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ ကရင္လူတန္းစားအသီးသီး၊ အသက္အရြယ္အသီးသီးပါ ေပါ့ေနာ္။
အထူးသျဖင့္ မိမိအမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းေနတဲ့ ကရင္ေတြအေန
နဲ႔ ဘယ္လို ေတြးမိျမင္မိသလဲဆိုတာ ပိုသိခ်င္ပါတယ္။
အဓိက,ကေတာ့ ေနာင္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ စဉ္းစားထားတာေလးေတြကို ေရးခ်ျပျခင္းအား
ျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာင္း အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ရလာႏိုင္ေလမလားလို႔ပါ။က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)