• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Monday, November 16, 2015

ဒီအိမ္က မခြါခင္ ဘာလုပ္မလဲ ဒီအိမ္က မခြါခင္ ဘာလုပ္မလဲ

November 15, 2015
By  မင္းစိုးစံ

တေန႔က်ရင္ က်ဳပ္ ဒီအိမ္ကေန အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြါသြားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔မ်ား က်ဳပ္သာဒီအိမ္မွာမေနခဲ့ဘူး ဒီအိမ္ကိုမေဆာက္ခဲ့ဘူးဆိုလ်င္ မငွားခဲ့ဘူးဆိုလ်င္ ဒီအိမ္ကေန
ထြက္သြားစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ ရွိမွာမဟုတ္္ပါဘူး။

အခုေတာ့ ဒီအိမ္ကေန မထြက္ခင္မွာ ေနာက္အိမ္တအိမ္ကို က်ဳပ္ ရွာထားရပါေတာ့မယ္။
ေနာက္တအိမ္ဟာ ဒီ(လက္ရွိ)အိမ္ထက္ေကာင္းမယ္ မေကာင္းဘူးဆိုတာ က်ဳပ္ သိဘို႔လိုပါတယ္။
က်ဳပ္အပါအ၀င္ ဘယ္လိုလူမဆို လက္ရွိအိမ္ထက္ ေကာင္းေပ့ဆိုတဲ့ အိမ္ကိုလိုခ်င္ၾကမွာပါ။
ေနာက္ထပ္အိမ္တအိမ္ဟာ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္မွာလား ငွားေဆာက္မွာလား။
၀ယ္ေနမွာလား၊ ငွားေနမွာလား။
ဘယ္လိုအိမ္အမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုက္သင့္တဲ့ တန္ရာတန္ေၾကးေတာ့ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဟုတ္ၿပီ သူ႔တန္ဘိုးနဲ႔ထိုက္တဲ့ တန္ရာတန္ေၾကးေပးၿပီး ေနေနတဲ့ ဘယ္အိမ္မ်ိဳးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္
ခ်ိန္မွာေတာ့ မျဖစ္မေန အၿပီးအပိုင္ စြန္႔လႊတ္ခြဲခြါရဦးမွာပါ။

တကယ္ေတာ့ က်ဳပ္ဟာ အိမ္ဆိုတာကို ေနစရာဌာနအျဖစ္ အဓိကလို႔မွတ္ၿပီး လုၿခံဳစိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ထင္ေန
သမွ်ကာလပတ္လုံး အိမ္အတြက္ ပူပင္ေနရဦးမွာပါ။
ပူပင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္အိမ္ဆိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အိမ္အေလွ်ာက္ ငွားေနတဲ့အိမ္ဆိုလည္း ငွားအိမ္အ
ေလွ်ာက္ အၿမဲတမ္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနရမွာပါ။

ကိုယ္ပိုင္အိမ္နဲ႔ေနတာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ဆိုၾကသလို ငွားေနတာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာၾကသူေတြ
လည္းရွိပါတယ္။
အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ေလ။
ကိုယ္ပိုင္အိမ္ဆုိေတာ့ ကိုယ္ရတဲ့လစာထဲက သူမ်ားအတြက္ ဖဲ့ၿပီးေပးစရာမလိုတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အတြက္
ခ်ည္းပဲ လို႔ ေျပာၾကသလို၊ ငွားေနတာဆိုေတာ့ ေနရထိုင္ရတာ မႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အျခားေနခ်င္တဲ့ေနရာ
ကို ေျပာင္းလို႔ ရတယ္၊ တဲ့။
ထားလိုက္ပါေတာ့။

က်ဳပ္တို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ေနဘို႔အတြက္ပူေနရတာလဲ။
ေသျခာတာတခုက လူရယ္လို႔ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ေနစရာေလးရွိမွမဟုတ္လား။
အဲဒီေတာ့ လူျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနစရာလိုတယ္၊ အဲဒီေနစရာအတြက္ ပူပန္ရတယ္။
လူမျဖစ္လ်င္ ေနစရာမလိုအပ္ဘူးလားလို႔ ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။
တိရိစၧာန္ေတြလည္း ေနဘို႔ ေနရာထိုင္ခင္းလိုအပ္တာပဲဥစၥာ။
သူတို႔တေတြေရာ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ မပူၾကရဘူးလား။
လူနဲ႔တိရိစၧာန္ ေနထိုင္ဘို႔ ပူၾကရတာခ်ည္းပါပဲ မဟုတ္ပါလား။
ဒါဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ လူ လာျဖစ္ေနရတာလဲ။
လူျဖစ္လာရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။
ဘာအတြက္ လူလာျဖစ္ေနရတာလဲ။
လူျဖစ္ေနရတာ ဘာအတြက္လဲ။

ေသျခာတဲ့ေနာက္တခုက သက္ရွိသတၱ၀ါေတြထဲမွာ လူ ဆိုတာ အသိဉာဏ္အျမင့္မားဆုံး အထက္မ်က္ဆုံး
လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္မွတ္ၾကတယ္။
လူတိုင္း တကယ္ပဲ အသိဉာဏ္ျမင့္မားၾကပါရဲ့လား။
ဘယ္လိုအရာနဲ႔ တိုင္းတာျပမလဲ၊ ဘယ္လိုအရာေတြနဲ႔ သက္ေသျပမလဲ။

ဟုတ္ၿပီ ေခတ္မီလူေနတိုက္တာအေဆာက္အဦးနဲ႔ ေခတ္မီ အသုံးအေဆာင္ေတြအျပင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပ
ညာနဲ႔ ဖန္တည္းထားတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြကို တည္ထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာကို အသိဉာဏ္ျမင့္မားတယ္
လို႔ေျပာမလား။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္လာတယ္၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာလာတယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္းေတြ
က လူေတြဟာ တိရိစၧာန္(အျခားသတၱ၀ါ)ေတြထက္ အသိတရားျမင့္မားတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မလား။
လူေတြအားလုံး အဲဒီအရာေတြကို လူစုံတက္စုံသုံးစြဲႏိုင္မႈ ေနရာေဒသအႏွံ႔သုံးစြဲႏိုင္မႈ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ ရွိ
ျခင္း မရွိျခင္းကို လူေတြရဲ့အသိဉာဏ္ ျမင့္မားထက္မ်က္မႈအေပၚ တိုင္းတာလို႔ရမလား။
လူလူခ်င္း တန္းတူညီမွ် ေ၀မွ်သုံးစြဲဘို႔ မတတ္ႏိုင္တာကို လူေတြရဲ့အသိတရားက အျခားသက္ရွိသတၱ၀ါေတြ
ထက္ ျမင့္မားထက္မ်က္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါ့မလား။

သဘာ၀ေဘး စစ္ေဘး ေရာဂါေဘး အငတ္ေဘး စတဲ့ေဘးဆိုးေတြအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့တာနဲ႔ အဲဒီ
ေဘးဆိုး ေတြမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္တာ အဲဒီအခ်က္ ၂ခ်က္ထဲက ဘယ္အခ်က္ကပိုၿပီး အသိ
ဉာဏ္ထက္မ်က္ျမင့္မားတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
အဲဒီေဘးဆိုးေတြဟာ လူေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာလို႔ ဆိုလ်င္ လူေတြရဲ့အသိတရားျမင့္မားမႈကို ဘယ္လိုေျပာ
မလဲ။
ေဘးဆိုးေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီးႏိုင္တဲ့လူကိုမွ အသိဉာဏ္ျမင့္မားတယ္လို႔သတ္မွတ္မယ္ဆိုပါစို႔။
လူသတၱ၀ါက အျခားသက္ရွိသတၱ၀ါေတြထက္ အသိဉာဏ္ျမင့္မားတယ္ဆိုတာ အလုံးစုံမွန္ႏိုင္ပါ့မလား။
အဲဒီလိုလူကိုမွ လူ ဆိုလို႔ရွိရင္ က်ဳပ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ တေတြဟာ လူ မဟုတ္္ေတာ့ဘူးလား။
တနည္းေျပာမယ္ဆိုပါစို႔။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးကိုမွ လူပီသတဲ့လူလို႔ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ စာေရးတဲ့ က်ဳပ္ရယ္၊ စာ
ဘတ္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြရယ္တို႔အားလုံးဟာ လူမပီသဘူးလို႔ ေျပာမလား။
လူလူခ်င္းျဖစ္ပါလွ်က္ က်ဳပ္တို႔တေတြခံစားေနရတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တာဆီးကာကြယ္ပိတ္
ပင္ ေပးႏိုင္တဲ့လူကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနျခင္းဟာ လူပီသပါရဲ့လား။
အဲဒီလို ကယ္ဆယ္ႏိုင္တဲ့လူ လူေတြထဲမွာ တကယ္ပဲရွိႏိုင္သလား။
က်ဳပ္ ရဲရဲႀကီးေျပာရဲတာကေတာ့ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကို လူတိုင္းမွ်ေ၀သုံးစြဲမႈ အျပည့္အစုံရေအာင္ လုပ္
ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လူဆိုတာမေပၚလာႏိုင္သလို ေဘးဒုကၡဆိုးေတြကေန ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္တဲ့ လူဆို
တာလည္း ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္ဆိုေတာ့ လူျဖစ္လာၿပီဆိုကတည္းက လူတိုင္း တေန႔ အိုမယ္၊ နာမယ္၊ ေသမယ္။
သူေဌးသူၾကြယ္ပဲျဖစ္ ျဖစ္ မင္းစိုးရာဇာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုပညာရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အိုမင္းျခင္းဆိုတဲ့ ဒုကၡ။ နာက်င္
ျခင္း(ေရာဂါေ၀ဒနာ)ဆိုတဲ့ ဒုကၡ။ ေသဆုံး(လူ႔ေလာကမွထြက္ခြါျခင္း)ျခင္းဆိုတဲ့ ဒုကၡေတြနဲ႔ ေရွာင္ကြင္းလို႔မရ
ႏိုင္ပါဘူး။
အဲဒါေတြဟာ သဘာ၀တရား အရွိတရား မေျပာင္းမလြဲေသာတရား အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ လူျဖစ္ၾကတဲ့ က်ဳပ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ သူတို႔အားလုံးဟာ သဘာ၀တရား အရွိတရား မေျပာင္းလြဲေသာတ
ရားေတြကို ရင္ဆိုင္ၾကရမွာမလြဲပါဘူး။
ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း က်ဳပ္တို႔အားလုံး ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ ဒုကၡေတြမွန္သမွ် ဘယ္သူကမွ
ေပးေနတာမဟုတ္္သလို စီမံေနတာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။
အဲဒီအရာေတြအားလုံကို က်ဳပ္တို႔အေယာက္စီတိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တည္းယူၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူ ဆိုတဲ့ခႏၶာအိမ္ကို က်ဳပ္တို႔တေတြ လိုခ်င္တပ္မက္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ဒုကၡနဲ႔ဆုံရ ႀကံဳရ ခံ
စားေနၾကရဦးမွာပဲ မဟုတ္ပါလား။

လူျဖစ္လာၿပီဆိုတဲ့ေနာက္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔အားလုံးဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ဘို႔အတြက္ စား
ရပါတယ္၊ ေသာက္ရပါတယ္၊ ပိုးမႊားသတၱ၀ါေကာင္ေလးေတြရဲ့ ကိုက္ဖဲ့မယ့္ရန္ကိုကာကြယ္ဘို႔ အ၀တ္ေတြ
၀တ္ဆင္ၾကရပါတယ္၊ မိုးဒါဏ္ ေလဒါဏ္ ဆီးႏွင္းဒါဏ္ ေနပူဒါဏ္ေတြအတြက္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ေန
ရာထိုင္ခင္းကို ရွာေဖြရပါတယ္။

အဲဒီလို စားေရးေသာက္ေရးကိစၥ၊ အ၀တ္အထည္ကိစၥ၊ အိမ္ရာကိစၥေတြမွာ လိုအပ္တာထက္ပိုမိုရယူမိတဲ့အ
ခါမွာ ေတာ့ ေစာေစာပိုင္းကေျပာခဲ့တဲ့ မညီမွ်ေတြျဖစ္လာတဲ့အတြက္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးျခင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြား
ျခင္း ေရာဂါထူေျပာျခင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္းဆိုတာေတြ တေန႔တျခား လြန္လြန္ကဲ
ကဲ ေပါေပါမ်ားမ်ား ေၾကာက္ခန္းလိလိ ႀကံဳေတြ႔လာရပါေတာ့တယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ့ခႏၶာ၀န္ကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးထမ္းႏိုင္ေရးနည္းလမ္းကို ႀကိဳးစားရွာေဖြဘို႔ လူတိုင္းလိုအပ္လာ
ပါတယ္။


အဲဒီနည္းလမ္းက က်ဳပ္တို႔နဲ႔အနီးကပ္ဆုံးေနရာမွာ ရွိေနေပမယ့္ က်ဳပ္တို႔ မသိႏိုင္ မျမင္ႏိုင္ မလုပ္ႏိုင္ၾကပါ
ဘူး။
အေၾကာင္းရင္းက က်ဳပ္တို႔မွာ မနာလိုစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေတြေ၀စိတ္၊ အဲဒီစိတ္ေတြေၾကာင့္
နီးနီး နားနားေလးေပမယ့္ နည္းလမ္းနဲ႔အေ၀းႀကီး ေ၀းေနၾကရတာပါ။ နီးလွ်က္နဲ႔ ေ၀း ျဖစ္ေနၾကတာပါ။
အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ဂလဲ့စားေျခလိုစိတ္၊ မာန္မာနစိတ္ေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ထားရင္း ခြင့္လႊတ္စိတ္
ကို မေမြးႏိုင္ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္တို႔ ဒီအိမ္ကေနအၿပီးအပိုင္ မထြက္ခြာရေသးခင္ေလး ဘာေတြႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား
ရမလဲ ဆိုတာကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ေနာက္ထပ္ အသစ္ရွာမယ့္အိမ္အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
လူတိုင္း လက္ရွိအိမ္ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့အိမ္ကို စဉ္းစားၿပီး ႀကိဳးစားရွာေဖြၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အိမ္ေဟာင္းကေန ထြက္သြားရတဲ့တေန႔ နားခိုစရာအိမ္ေလး ရွိထားတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် စိတ္ေအး
လက္ေအး ထြက္လို႔ရတာေပါ့။
ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။
ျမတ္္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာကေတာ့ အတၱဟိ အတၱေနာ နာေထာ ပါတဲ့ဗ်ား။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)

Friday, November 13, 2015

ကရင္၏ မူလ ဇာစ္ျမစ္

ကရင္၏ မူလ ဇာစ္ျမစ္

ကရင္လူမ်ိဳး၏ မူလဇစ္ျမစ္ သုေတသနစာတမ္း

နိဒါန္း

ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ိဳးတိုင္း၏ မူလဇစ္ျမစ္တိုင္းသည္ ၀တၳဳဆန္ဆန္၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္သာ ျဖစ္ၾကၿပီး မည္
သူမွ် အတိအက် ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳႏုိင္ၾကေပ။
ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘုရင္ကို "ေနနတ္" မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး မိမိ
တို႔ လူမ်ိဳးကိုလည္း "ေနနတ္အႏြယ္" မ်ားဟု ယူဆၾကသည္။

ထိုနည္းတူ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ မူလဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ယူဆ ေျပာဆိုၾကေပသည္။
အခ်ိဳ႕က ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တိဘက္လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
အခ်ိဳ႕က ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဆင္းသက္လာၾကေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္
သည္ဟု ဆို၏။
အခ်ိဳ႕ကလည္း ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚေသာ ဤႏိုင္ငံ၏ မူလတိုင္းရင္းသား (aborigine)
ဟုဆိုၾက၏။
(Judson of Burma, by professor B.R. Pearn, page 79)။

တဖန္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆီးမိုက္မ်ိဳးႏြယ္ႀကီးမွဟီဘ႐ူးေခၚ ေဟၿဗဲအႏြယ္၀င္ ၁၂ မ်ိဳးထဲမွ
ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ေလ၀ိအႏြယ္ျဖစ္သည္ ဟု အေထာက္အထားႏွင့္ အခိုင္အမာဆိုၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ မူလဗီဇႏွင့္ မူလဇစ္ျမစ္ကို အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ရမည္မွာ သ
မိုင္းေပးတာ၀န္ တရပ္သာျဖစ္ေပသည္။


ကရင္ဟူေသာ အမည္

ကရင္ဟူေသာ အမည္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ယူဆေျပာဆိုၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သိရသည္မွာ အမည္တခုကို ေခၚ
တြင္ရာ၌ အေၾကာင္းတခုခုကိုအစြဲျပဳ၍ ေခၚေလ့ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဆူးမား (Sumer)လြင္ျပင္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဆူမားရီးယန္း ဟု ေခၚၾက
သည္။
အကၠၿမိဳ႕ကိုထူေထာင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးကို အကားဒီးယန္း ဟု ေခၚၾကသည္။
အေမရိကတိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာလူမ်ိဳးကို အေမရိကန္ ဟု ေခၚၾကသည္။
ထုိနည္းတူစြာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ထူးျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ တခုခု
အေပၚမူတည္၍ ေခၚတြင္သည္လားဟု ယူဆစရာရွိပါသည္။
ယခင္က ေရးသားခဲ့ေသာ ကရင္၏မူလဇစ္ျမစ္ ပထမပိုင္းတြင္ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးမ်ားအေစာ ဆံုးအေျခခ်ေနထိုင္
သည္ဟူ၍ သမိုင္းသုေတသီမ်ားသိရွိလာသည့္ မက္ဆိုပို ေတးမီးယားေဒသမွ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔ထဲသို႔ စီး
၀င္ေသာ "ကရန္ျမစ္"ကိုအစြဲျပဳေခၚျခင္း ျဖစ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းရွိေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ပါ
သည္။

ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ဟစ္ေဆာ့ ေခၚ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးသည္ ၎တို႔ကိုယ္ကိုဟစ္ေဆာ့ဟုေခၚၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ အီဂ်စ္
လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔အားေခၚေသာ အမည္ျဖစ္သည္။
အီဂ်စ္ဘာသာစကားျဖင့္ ဟစ္ေဆာ့၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသား အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ထိုသို႔ေခၚရျခင္းမွာ ဟစ္ေဆာ့တို႔သည္ ၎တို႔အီဂ်စ္ျပည္ကို ႏွစ္အတန္ၾကာ လာေရာက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။
ကာလကတၱားတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာႀကီး မန္းဘရင္က ၎၏ ေလ့
လာသိရွိမႈကို က်ေနာ့္အားေျပာျပရာတြင္ ေရွးတ႐ုတ္မ်ားသည္ ကရင္လူမ်ိဳးကို"ခဲ့ရင္" ဟု ေခၚၾကသည္။
"ဧည့္သည္" မ်ား ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုအဆိုသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။


အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားေသာအရပ္ေဒသတခုခုမွ တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ဘက္
နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဟစ္ေဆာ့ အမည္ေပၚလာပံုႏွင့္လည္းဆင္တူေနပါသည္။
မာကိုပိုလို၏မွတ္တမ္းတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးကို "ကရယင္" "ကရယင္နယ္" ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကရင္၏ အမည္ စတင္၍ ေခၚတြင္လာပံုကို ခေရေစ့တြင္းက် တိတိက်က် မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္
ေသာ္လည္း ကရင္ ဟူေသာအမည္ကိုကား ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရ
ေပသည္။
တဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကရင္ကို စေကာကရင္၊ ပိုးကရင္၊ ျမန္မာကရင္၊ တလိုင္းကရင္၊ ေကာ္သူးေလ ဟူ၍
ေခၚေနပါသျဖင့္ အခ့်ိဳမသိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲရေတာ့သည္။

ကရင္လူမ်ိဳးတြင္ ဖခင္အႏြယ္၊ မိခင္အႏြယ္ ဟူ၍ ႏွစ္ႏြယ္ရွိသည္။
ယင္းကဲ့သို႔အႏြယ္မ်ား ကြဲရသည္ကိုမူ ေျပာရန္ခက္ခဲပါသည္။
ဒ႑ာရီ အဆို အရ ေရွးယခင္က ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ ႏွစ္ဦးရွိခဲ့ရာ အေၾကာင္း တစံုတရာေၾကာင့္မသင့္ျမတ္ၾက
ရာမွ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ ကြဲသြားရာ ဖခင္ေနာက္လိုက္သြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ဖခင္အႏြယ္ ျဖစ္သြားၿပီး
မိခင္ေနာက္လိုက္သြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ မိခင္အႏြယ္ ျဖစ္သြားၾကသည္ဟု ေျပာဆိုေလ့ ရွိၾကပါ
သည္။


ယေန႔ ကရင္မ်ားသည္ ဖခင္အႏြယ္၀င္ကရင္ျဖစ္ေစ၊ မိခင္အႏြယ္၀င္ကရင္ျဖစ္ေစ ကရင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္
ခ်စ္ခင္ခင္ရွိၾကပါသည္။
ပို၍ သိလာေလ ပို၍ပင္ ခ်စ္လာၾကသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ဖခင္အႏြယ္၀င္ ကရင္ကို စေ၀ွာ္ ဟု ေခၚသည္။ စာလံုး ၂လံုးကို တလံုးတည္းအသံထြက္ပံုစံျဖင့္ ပူး၍ထြက္
သည္။ မပီသူမ်ား၊မေခၚတတ္သူမ်ားက စေကာ ဟု ေခၚၾကသည္။
ဒါကိုပင္ ပ်ဴႏုိင္ငံ သေရေခတၱရာ ပ်က္စဥ္က စေကာတခ်ပ္ ေလတုိက္၍လြင့္လာသည္ကို စေကာတပ္ႀကီး ခ်ီ
တက္လာၿပီဟု ယူဆကာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားလန္႔ေျပးရာမွ သေရေခတၱရာ ပ်က္စီးရသည္ဟု မွတ္သားရ
ဘူးပါသည္။
ဤစေကာတပ္ႀကီး ဟု သမိုင္းတြင္ေဖာ္ျပမႈသည္ပင္ သေရေခတၱရာေခတ္ကတည္းက ဤေဒသမ်ားတြင္ စ
ေကာကရင္ ရွိေနၿပီဟု သြယ္၀ိုက္၍ေထာက္ခံၿပီးသား ျဖစ္ေနေပသည္။

မိခင္အႏြယ္၀င္ ကရင္မ်ားကို ပ၀ိုး ဟု ေခၚသည္။
စေ၀ၚ ကဲ့သို႔ပင္ စာလံုး ၂လံုးကို တလံုးတည္း တြဲေခၚပါသည္။
မေခၚတတ္သူမ်ားက ပိုး ဟု ေခၚၾကသည္။

ျမန္မာကရင္ဟူေသာ အေခၚမွာ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ကရင္မ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္ၿပီး တ
လိုင္းကရင္ဆိုသည္မွာ တလိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာေနထိုင္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္
သည္။

ေကာ္သူးေလ ဟူေသာအေခၚမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္ ေခၚ
ေသာအမည္ျဖစ္သည္။
ကာ္ ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႏိုင္ငံ၊ေဒသ၊အရပ္ ျဖစ္ၿပီး သူး မွာ အမဲ(မျဖဴစင္ျခင္း) ျဖစ္သည္။
ေလး မွာ မရွိ(ကင္းစင္ ျခင္း) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေကာ္သူးေလ၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္မွာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းၿပီး အျပစ္ဆိုစရာ မရွိေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား
ႏိုင္ငံဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ကလည္း ပန္းမ်ား ေ၀ဆာပြင့္ဖူးေသာ ႏိုင္ငံ (Flowering country) ဟု ေခၚၾကသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ကရင္တြင္ မိခင္အႏြယ္ ပ၀ိုးကရင္ႏွင့္ ဖခင္အႏြယ္ စေ၀ွာ္ကရင္ ဟူ၍ရွိရာ အျခားေသာ က
ရင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ မိခင္ ဖခင္ အႏြယ္ႏွစ္ခုမွ ဆင္းသက္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားရေပ
သည္။

ဥပမာ ပအို၀့္ သည္ ပ၀ိုးကရင္ မိခင္ႏြယ္၀င္ ျဖစ္ၿပီး ကယား၊ ကယ္ခို၊ ကယ္ဘား၊ ယင္းျဖဴ၊ ယင္းနက္၊ ယင္း
ၾကား၊ ကရင္ျဖဴ၊ ကရင္နီ တို႔သည္ ဖခင္ႏြယ္၀င္ စေကာကရင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
(Grandfather Long legs by Ian Morrison, page 16, the Red Karen (So called from their red
Tunis) the Korenbyus or striped Karens, and the Taungthus of the southern Shan States,
The Padaung, … are a small Karen Tribe.)တဖန္ အျခားေသာ ကရင္အမည္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ေျမာင္ (မ်ိဳ)၊ ေယာင္၊ လားဟူ (မူဆိုး)၊ အခါ
(ေကာ္)၊ ႏွင့္ လီစူး (လီေရွာ) ဟူ၍လည္း ေခၚၾကေပေသးသည္။
(People of the Golden Triangle by Paul and Elaine Lewis, published in Great Britain by
Thames and Hudson Ltd. 1984, page 7, column 1, Karen, Hmong, Mien (Yao) Lahu, Akha,
and Lisu (page 7, line 13, column 1) Even so, the members of each tribe have an ethnic –
consciosness which leads them to recognize one another as belonging to the same ethnic
group.)
တဖန္ မြန္လူမ်ိဳးသည္လည္း မိခင္အႏြယ္၀င္ဟု နာမည္ေက်ာ္ သမိုင္းသုေတသီ သီအိုဒိုစတင္း က ေရးသား
ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(Pwo Karen by James W. Hamilton, published in 1976, by West Publishing Co. "Foreward" page VII, 34th line. The other major branch, the Pwo – Baker's Peguan (i.e., Mon) Karen many of whom, as Buddhists, … )
 ဤ ေဖာ္ျပမႈသည္ ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ မျငင္းလိုေပ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မြန္သည္ မိုဟူေသာ စေကာကရင္ အေခၚ မိုး ဟူေသာ ပိုးကရင္အေခၚႏွင့္ အလြန္
တူၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ အေမ မိခင္ ျဖစ္ပါသည္။
၎ျပင္ မြန္လူမ်ိဳးသည္ စေကာကရင္၊ ပိုးကရင္တို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္ၾကသည္ကို သမိုင္းတေလွ်ာက္ေတြ႔ရ
သည္။
တလိုင္း (Talaing) ဟူေသာ အမည္မွာ အိႏိၵယ ေတာင္ပိုင္း၊ ယခု မဒရပ္စ္နယ္ အေနာက္ရွိ ေရွးအေခၚ တ
လဂၤန နယ္မွ လာေသာ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းသားမ်ားကို ေခၚေသာအမည္ျဖစ္သည္။
မြန္လူမ်ိဳး အမည္မဟုတ္ပါ။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ယန္း (Yang)ဟု ေခၚ
ၾကသည္။
ယန္းလွ်ံ(ကရင္နီ)၊ ယန္းဖုတ္ (ကရင္ျဖဴ)၊ ယန္းလိုင္း (ကရင္ၾကား) စသျဖင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္ေသာ အ၀တ္
အစားမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚတြင္ၾကပါသည္။
အမွန္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကုိ ေလ့လာပါက ၎မ်ိဳးႏြယ္ႀကီး (Race)ႏွင့္ ၎မ်ိဳးႏြယ္ႀကီးမွ ေရေျမေတာေတာင္ လွ်ိဳေျမာင္မ်ား ခြဲျခားထားမႈ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ မ်ိဳးႏြယ္ခြဲ (Clans) မ်ားကို ခြဲျခား ေလ့လာပါက ပို၍
ေပၚလြင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ အေၾကာင္းကို အသား၀ါအႏြယ္ မြန္ဂိုလြိဳက္ (Mongoloid) အေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေအာက္
ပါအတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။
ကမၻာ့လူမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ကမၻာ့သမိုင္း စတင္ျဖစ္ေပၚမႈ The Beginning of History ကို ျပန္၍ ေလ့လာမည္ ဆိုပါ
က လူမ်ိဳးႀကီး ၃ မ်ိဳးကို ေတြ႕ရေပမည္။
၎တို႔မွာ
၁။ အသားမည္း အႏြယ္ Negaroid နီဂရြိဳက္
၂။ အသားျဖဴ အႏြယ္ Europoid ယူ႐ိုပြိဳက္
၃။ အသား၀ါ အႏြယ္ Mongoloid မြန္ဂိုလြိဳက္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

နီဂရြိဳက္ အႏြယ္၀င္မ်ားမွာ အာဖရိကတိုက္ဖက္သို႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔ၿပီး ကင္းယန္း၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယန္း၊ ဇင္ဘာေဘြးယန္း စသ
ျဖင့္ အာဖရိက လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။
အခ်ိဳ႕မွာ ပင္လယ္သမုဒၵရာကို ျဖတ္၍ အေရွ႕အိႏိၵယ ကြၽန္းစုဘက္ ေတာင္ကြၽန္းမ်ား အထိပင္ ပ်ံ႔လြင့္ေရာက္
ရွိၾကေပသည္။
ယူ႐ိုပြိဳက္ အႏြယ္၀င္မ်ားမွာ အာဖရိကတိုက္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပတိုက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ထင္ရွားသည့္ ေရွးဦးမ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွာ ဆီးမိုက္၊ ဟန္းမိုက္၊ အာရိယန္ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အာရိယန္မ်ားသည္ အိႏၵိယျပည္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိၾကသည္။
၎ယူ႐ိုပြိဳက္မ်ားကို Compton's Encyclopedia စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ S. (K.L) စာမ်က္ႏွာ 98-A တြင္ ပါရွိ
ေသာ Language Family Tree ေခၚ ဘာသာစကားမိသားစုတြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
မြန္ဂိုလြိဳက္ ေခၚ အသား၀ါ အႏြယ္မ်ားသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အာရွတိုက္ဘက္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာၾကသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အသား၀ါအႏြယ္၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသီမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက လက္ခံထား
ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အသား၀ါအႏြယ္ မြန္ဂိုလြိဳက္ကို သီးျခားေလ့လာရန္ လိုပါသည္။
မြန္ဂိုလြိဳက္ ေခၚ အသား၀ါ အႏြယ္ အသား၀ါအႏြယ္၀င္ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ရႏိုင္ေသာအေျခ
အေနအရ လုိရင္းအခ်က္ကိုသာ တင္ျပပါမည္။
ကမၻာႀကီးကို ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက သက္ဦးကပ္ (Palaeozoic or Primary Era)၊
သက္လယ္ကပ္ (Mesozoic)၊
သက္ေႏွာင္းကပ္ (Cenozoic Era)၊
စတုတၳကပ္ (သို႔) ႏွင္းခဲေခတ္ (Quarternary Era or Glacial Age) ဟူ၍ ေခတ္ ၄ ေခတ္ ခြဲ၍ ေလ့လာ
ၾကပါသည္
(အေျချပဳျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ပ-တြဲ၊ စာ ၃၇-၅၅)။

သက္ဦးကပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း သန္းေျခာက္ရာ (၆၀၀ သန္း) ခန္႔က စတင္ခဲ့ၿပီးစတုတၳကပ္ ေခၚ ႏွင္း
ခဲေခတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တသန္း (၁ သန္း) က စတင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။
(ဤေခတ္မ်ား အေၾကာင္း ကို အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာလိုပါက ရန္ကုန္တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ သမိုင္း ျပ
တိုက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တသန္း (၁ သန္း) က စၿပီး လူသားမ်ား စတင္ေပၚထြန္းခဲ့သည္ဟု သမိုင္း သုေတသီမ်ားက
ယူ ဆၾကသည္။
ဤႏွင္းခဲေခတ္တြင္ မြန္ဂိုလြိဳက္ အသား၀ါအႏြယ္၀င္မ်ားသည္ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္း၌ သြားလာ က်က္စား
ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
သတိျပဳရမည္မွာ ထိုအခ်ိန္၌ မည္သည့္လူမ်ိဳးမွ မယဥ္ေက်းၾကေသးေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
ဤေခတ္အတြင္းမွာပင္ မြန္ဂိုလြိဳက္ အသား၀ါအႏြယ္၀င္မ်ားသည္ ႏွင္းခဲမ်ား၊ ေရခဲမ်ား ဖံုးလႊမ္းမႈေၾကာင့္ ဥ
ေရာပတိုက္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊အာရွတိုက္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း အဆက္ျပတ္သြားခဲ့ရသည္။ (History of the world by Weech, page 24, 25)။

ထို မြန္ဂိုလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕တို႔သည္ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းမွတဆင့္ အာရွတိုက္အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ အစြန္းရွိ ခ်ဴ
ေကာ့စကီး ကြၽန္းဆြယ္ Chucotsky pennisula ႏွင့္ အေမရိကတိုက္ အေနာက္ေျမာက္ အစြန္ရွိ အလာစ
ကား ကို ခြဲျခားထားသည့္ မိုင္ ၆၀ သာက်ယ္ေသာ ဘယ္ရင္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ၿပီး အေမရိကတိုက္ တ
ခြင္တျပင္တြင္ သြားေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕မွာ ဂရင္းလန္ကြၽန္း တိုင္ေအာင္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၾကသည္။

အေမရိကတိုက္သို႔ ေရာက္သြားၾကေသာ အသား၀ါ မြန္ဂိုမ်ားသည္ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ ေရေျမ အေျခအ
ေနအရ အသားေရာင္ နီက်င့္က်င့္ ျဖစ္လာၾကသည္။
(Their yellow skin depened till it become copper-red)။
ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို လူနီ အင္ဒီးယန္းမ်ား Red Indian ဟု အမည္တမ်ိဳးႏွင့္ ေခၚတြင္လာၾကသည္။
အေမရိက အလယ္ပိုင္း (ယခု မကၠစီကို၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ နီကာရာဂြာ စေသာေဒသမ်ား) သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အဆင့္ျမင့္မားေသာ အက္စတက္ Aztecs၊ အင္းကားစ္ Incas ကဲ့သို႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေပၚထြန္းေစ
ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ၎ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ အလြန္ေနာက္က်ၿပီးမွသာ ေပၚထြန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤမွ်ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ အေစာဆံုးေသာႏွင္းခဲေခတ္(ေရခဲေခတ္) မွ မြန္ဂိုမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းသိေလာက္ၿပီဟု
ယူဆ ပါသည္။

အေစာပိုင္း မြန္ဂိုမ်ားသည္ မယဥ္ေက်းၾကေသးေသာ မြန္ဂိုမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေက်ာက္ေခတ္ဦး Paleolithic ထက္ပင္ ေစာသျဖင့္ လူ႐ိုင္းအဆင့္မွာသာ ရွိၾကေပေသးသည္။
ယခု ကြၽႏု္ပ္တို႔ေလ့လာေသာ မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္မ်ားမွာ ေရခဲေခတ္ၿပီးဆံုးၿပီး လူယဥ္ေက်းမႈ(ယဥ္ေက်းေသာလူ
မ်ား) စတင္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္သည္ပင္ ကြၽႏု္ပ္၏ ယူဆခ်က္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားပညာရွင္မ်ား၏ ယူဆခ်က္မွာ ကြဲလြဲ
မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယဥ္ေက်းေသာသူမ်ားဟု ဆိုရာ၌ အတည္တက် ေနထိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးကို စတင္လုပ္ကိုင္ေသာ
အခ်ိန္ကာလကို ဆိုလိုပါသည္။

အေစာပိုင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ လူ႐ိုင္းဘ၀ျဖင့္ အသားငါး အစိမ္း၊ သစ္သီး သစ္ဖု သစ္ဥမ်ားကိုသာ ရွာ
ေဖြစားေသာက္၍ တေနရာမွတေနရာသို႔ လွည့္လည္သြားလာေနထိုင္ၾကသူမ်ား(Nomads)သာ ျဖစ္ပါသည္။
ေရခဲေခတ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တဖန္ ေက်ာက္ေခတ္ဦး (ေက်ာက္ၾကမ္းေခတ္) Paleolithic age, ေက်ာက္
ေခတ္လယ္ Mesclithic age, ေက်ာက္ေခ်ာေခတ္ (ေက်ာက္ေခတ္သစ္ /ေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္း) Meolthic age ဟူ၍ ေက်ာက္ေခတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ကာ အတည္တက်ေနထိုင္
ေသာ ယဥ္ ေက်းသည့္ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ၿပီး အတည္တက်ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ လူသားတို႔ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားလာခဲ့သည္ကို သ
မိုင္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအစဥ္တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ ယဥ္ေက်း၍လာၿပီဟု ယူဆ ရေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္
သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ရွာေဖြရေပမည္။
ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ထြန္းကားရာ အရပ္ေဒသမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္ႏိုင္
သည့္ ေရရရွိေသာျမစ္၀ွမ္းအရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။


ထိုျမစ္၀ွမ္းအရပ္မ်ားမွာ …
၁။ ႏိုင္းလ္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ (အီဂ်စ္ျပည္)
၂။ ျမစ္ႏွစ္မႊာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ (မက္ဆိုပိုေတးမီးယား Mesopotamia (သို႔) ရွိနားလြင္ျပင္ Shinar plain)
၃။ အိႏၵဳ - ဂဂၤါ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ (အိႏိၵယျပည္) (Indus, Ganges)
၃။ ျမစ္၀ါ (သို႔) ဟြမ္ဟို ျမစ္၀ွမ္းေဒသ (တ႐ုတ္ျပည္) (Yellow river or Hwang-Ho)
အထက္ပါ လူယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာ ေဒသႀကီးမ်ားအနက္ ေအဂ်င္ပင္လယ္ေဒသႏွင့္ ႏိုင္းလ္ျမစ္၀ွမ္း အထက္ ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆီးမိုက္၊ ဟန္းမိုက္ အႏြယ္၀င္မ်ားေနထိုင္ၾကၿပီး မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္မ်ား ေနထိုင္
ေၾကာင္း မသိရွိရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာမႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုမည္မဟုတ္
ေပ။ ေျမထဲပင္လယ္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ ေအဂ်င္ပင္လယ္ ေျမာက္ဘက္ဥေရာပတိုက္ဘက္တြင္ အာရိယန္ အ
ႏြယ္၀င္မ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ရွိေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ စတင္ထြန္းကားရာ ေဒသမ်ားအနက္ အိႏၵဳ - ဂဂၤါ ျမစ္၀ွမ္း ေဒသသည္ အိႏၵိယျပည္တြင္ရွိၿပီး အသားမည္း ဒရာဗီးဒီးယန္း Dravedian မ်ားသာ စတင္အေျခခ်ရာေဒသ ျဖစ္သျဖင့္ အသား၀ါ မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထိုေဒသမွ စတင္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ျမစ္၀ါ ျမစ္၀ွမ္း ေဒသႏွင့္ မက္ဆိုပိုေတးမီးယား ျမစ္ႏွစ္မႊာျမစ္ ၀ွမ္းေဒသကို ဆက္လက္ေလ့လာရ
ေပမည္။

ျမစ္၀ါျမစ္၀ွမ္း ေခၚ ဟြမ္ဟိုျမစ္၀ွမ္း

ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာေဒသကို ေလ့လာေသာအခါ ထိုေဒသတြင္ ေရွးေဟာင္းတ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြန္း
ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လွည့္လည္သြားလာသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အိမ္ႏွင့္ အတည္တက်ေနထိုင္
ၾကာင္း သိရွိရသည္။
(History of the world by Weech, second edition, page 333, Acient China " The Chinese grew up as dwetters in houses, not as nomads in tents.")။
တဖန္ တ႐ုတ္တို႔သည္ အသား၀ါ အမ်ိဳးတူ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မြန္ဂိုမ်ား မဟုတ္ဟု သိရွိရသည္။
(Pratical knowledge for all, vol 2 by Sir John Hammertal, page 132, "Early history of China and Japan", The Chinese people, like most of the Fore EAstern Asiaties, are Mongols, skin to but not indentical with the Mongols proper or Hun of Central Asia, - )


သို႔ျဖစ္၍ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ျမစ္၀ါျမစ္၀ွမ္း၌ ယဥ္ေက်းေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအျဖစ္ႏွင့္ မေပၚခဲ့ဟု ယူဆရေပသည္။
အခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကရင္သည္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္တခု (Off shoot of Chinese) ဟု ထင္ျမင္ၾကေပသည္။
ဤယူဆခ်က္သည္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္မေမြးဖြားမီကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ေရာက္
ႏွင့္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ ဗိသုကာပညာ လက္ရာမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းလွေသာ ေျပာဆိုဆက္
ဆံပံုမ်ားသည္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ထို ေရွးေရွးအခါက တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားထံမွ အေမြမရႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္သည္ပင္လွ်င္ ခရစ္မေမြးဖြားမီအခ်ိန္က ယဥ္ေက်းလာရန္ႀကိဳး စားၾကလွ်က္
ပင္ ရွိေသးသည္ဟု ယူဆရသည္။
အခ်ိဳ႕ကလည္း ကရင္မ်ားသည္ တိဘက္က လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းကလည္း
ေကာင္း တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုအဆိုကို မျငင္းပယ္လိုပါ။ သို႔ရာတြင္ မယဥ္ေက်းေသာ တိဘက္မ်ား ေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္ သြားလာရန္ပင္
အလြန္ ခက္ခဲေသာ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား စတင္ မေပါက္ဖြားလာသည္ကို
ေတာ့ေလ့လာသူတိုင္း သေဘာေပါက္ ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ေရခဲေခတ္ (စတုတၳကပ္) ၌ ေရခဲ ႏွင္းခဲပိတ္၍ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္း၌ ေသာင္တင္ေနခဲ့ေသာ မြန္ဂိုလြိဳက္
အၾကြင္းအက်န္မ်ားလားဟုစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္လည္း ထို ႏွင္းခဲေခတ္ မြန္ဂိုအသား၀ါမ်ားသည္ ေက်ာက္ေခတ္ ဦးထက္ေစာၿပီး လူဟူ၍ ေပၚလာခဲ့ေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကရာ လူ႐ိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။


ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထို မြန္ဂို အၾကြင္းအက်န္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ တေနရာရာတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ အ
သား၀ါအႏြယ္စု တစုစုမွေသာ္လည္းေကာင္း ပြားလာရမည္ဟု ယူဆစရာ ရွိပါသည္။
ထိုသို႔ မဟုတ္ပါကလည္း ႏွစ္ၾကာေညာင္း၍ အာရွအလယ္ပိုင္းတြင္ တေနရာမွတေနရာသို႔ ေရြ႕လ်ားသြား
လာေသာ မြန္ဂိုမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းလာၾကသည္ဟု ေျပာရန္မွာလည္း အတည္တက်ေနထိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရး လုပ္ကာ အျခားယဥ္ေက်းေသာသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမရွိဘဲႏွင့္ ေတာင္ထိပ္တြင္လည္း
ေကာင္း ျမက္ခင္းျပင္တြင္လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းလာရန္မွာ ခက္ခဲလွပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္လာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ လူတို႔သည္ အတည္တက် ေနထိုင္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ
ေရးလုပ္ကာ ပတ္၀န္းက်င္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ ေတြ႔ထိဆက္ဆံၿပီး ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းမွသာ ယဥ္ေက်း
လာၾကသည္သာ ျဖစ္ရေပသည္။

သို႔ျဖစ္၍ က်န္ရွိေသာ ျမစ္ႏွစ္မႊာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ (၀ါ) ရွိနားလြင္ျပင္ (၀ါ) မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသ ကိုသာ
ေလ့လာရန္ ရွိပါသည္။
ျမစ္ႏွစ္မႊာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ သမိုင္းသုေတသီႏွင့္ ပညာရွင္အမ်ားက လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ စတင္ရာေဒသ Cradle of Civilization ႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ေျမပံု Dust heap of the nations ဟု အသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
(Lands and peoples vol III, The grower society) page 217, In the garden of Eden, Mesopotamia, … has been called the Cradle of cilivation "because here the humen race is thought to have had its beginning and it has also been formed the dust heap of the nations" because the ruins of mighty empires or ancient times are buried under its sunbaked soil.)


ကမၻာဦးက်မ္းတြင္လည္း လူကိုစတင္ရာ"ဧဒင္ဥယ်ာဥ္"ဆိုသည္မွာလည္း ဤေဒသကိုေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိ
သည္။
အထက္တေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ဆီးမိုက္၊ ဟန္းမိုက္၊ အာရိယန္ စသည့္ အသားျဖဴ လူမ်ိဳးတို႔သည္
ဤေဒသႏွင့္ ဤပတ္၀န္းက်င္တြင္ပင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
ထိုနည္းတူ အတည္တက် ေနထိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကို လုပ္ကိုင္ၾကေသာယဥ္ေက်းသည့္ မြန္ဂို အသား၀ါ
လူမ်ိဳးႏြယ္မ်ားကိုလည္း ဤေဒသတြင္ပင္ ေတြ႔ရသည္။ (Pratical knowledge for all by Sir John Hammerton, page 67, The begeinning of history, 1st column, While on the lower Euphreates there are another group doscribed as Mongolian.)

ထူးျခားသည္မွာ ဤမြန္ဂို လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယူဖေရးတီးျမစ္၏ ေအာက္ျမစ္၀ပိုင္း (Lower euperates) တြင္ အေျခခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမစ္ညွာပိုင္းႏွင့္ ျမစ္၀ပိုင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမစ္၀ပိုင္းသည္ ႏႈန္းေျမမ်ားရွိ၍ ေျမၾသဇာ ေကာင္းသျဖင့္
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ပို၍ေအာင္ျမင္မည္သာ ျဖစ္သည္။
ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေနရာကို ေနရာယူထားျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ေစာစြာေရာက္ရွိျခင္း (သို႔) အျခားသူမ်ားထက္ အင္အားေကာင္း ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ယူရန္ရွိသည္။
ထိုေနရာတြင္ အေျခခ်ေသာ မြန္ဂို အသား၀ါမ်ားသည္ မလြဲမေသြယဥ္ေက်းလာ ရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ေရွးေရွးအခါက အာရွအလယ္ပိုင္း စတက္ (Steppeg) ျမက္ခင္းက်ယ္ တျပင္တခြင္တြင္ သြားလာေနထိုင္
ေသာ မြန္ဂိုအႏြယ္သည္ ျမစ္ႏွစ္မႊာျမစ္၀ွမ္းေဒသသို႔ ယဥ္ေက်းလာ၍ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရာက္လာ
ၿပီးမွယဥ္ေက်းသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တိရိစၧာန္မ်ားကို အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေမြးျမဴခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတည္တက် မေနခဲ့သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလည္း လုပ္ႏိုင္ခဲ့မည္မဟုတ္ေပ။
ယခုမူယူဖေရးတီး၏ ျမစ္၀ပိုင္း ေျမၾသဇာအေကာင္းဆံုးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးျဖစ္၍ ယဥ္ေက်းမႈသည္
လည္း တိုးတက္လာရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။
မြန္ဂို လူမ်ိဳးတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ေလ့လာေသာအခါ …
၁။ တာတာ (Tartar)
၂။ ေနမဲန္ (Naimans)
၃။ ခါဂစ္ (Kirghiz)
၄။ ၀ီဂူး၀ါး (Uighurs)
၅။ ဟန္း (Huns)
၆။ ကစ္ပ္ကက္ (Kipchaks)
၇။ ကေရ (Karaits) စသျဖင့္ သိရသည္။


ဤမြန္ဂိုအႏြယ္မ်ားထဲတြင္ ကရင္၏ အမည္ႏွင့္တူေသာ ကေရ (Karaits) ျဖစ္ပါသည္။
ကရင္သည္ မြန္ဂို အႏြယ္၀င္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ကရင္သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီး တစု ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပ်ံ႕႔ေန
ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူဦးေရကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္။
ကရင္လူမ်ိဳးသည္ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ အမ်ားအျပား ရွိၾကသည္။ ကရင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌လည္း လူနည္းစု မဟုတ္ဘဲ လူမ်ားစု ျဖစ္ပါသည္။ လူနည္းစုဟုသတ္မွတ္ခံရ ျခင္းမွာ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ခြဲမ်ား ဥပမာ - ပေဒါင္၊ ကရင္နီ၊ ပအို၀့္၊ ယင္းျဖဴ၊ ယင္းနက္၊ ယင္းၾကား၊ လားဟူ စသည့္ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ခြဲမ်ားကို ထည့္မ ေပါင္းဘဲ ခြဲထားေသာေၾကာင့္ နည္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မြန္ဂိုအႏြယ္မ်ားကို တႏြယ္စီ ေလ့လာပါက …
၁။ တာတာ သည္ ဂ်င္ဂစ္ခန္၊ ကူဗလိုင္ခန္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ယခု တ႐ုတ္ျပည္မတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာသြားသည္။
၂။ ေနမဲန္ သည္ အာရွ အလယ္ပိုင္း၌ ရွိသည္။ (History of the world by Weech, 2nd edition, page 285)
၃။ ခါဂစ္ သည္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု တာကစ္စတန္နယ္တြင္ ရွိသည္။ (Lands and peoples, vol 3, page 169)
၄။ ၀ီဂူး၀ါး သည္ တ႐ုတ္ျပည္ တိအန္ရွန္ ေတာင္တန္း ၀န္းက်င္တြင္ ရွိသည္။ (China pictorial 4/1985, page 12)
၅။ ဟန္း သည္ ယခု ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္လွ်က္ ရွိသည္။
(ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ၁၄၊ က ၄၉ - ၅၁ -၆၅)
၆။ ကစ္ပ္ကက္ သည္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ေကာ့ေကးရွ ေတာင္တန္းႏွင့္ ကပ္စပီယံ ပင္လယ္၀န္းက်င္
တြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနသည္ဟုယူဆရသည္။ (History of the world by Weech, 2nd edition, page 286)
၇။ ကေရ။ မာကိုပိုလုိ ခရီးသြားမွတ္တမ္း (The travels of Marcopolo, edited by Thomas Wright, MA. FRS.) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္) အခန္း ၃၉ - တ - ၂၃၄ တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယူနန္နယ္၌ ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ နယ္ႀကီး ၇ နယ္ခြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ရေၾကာင္း၊ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ယာခ်ိ (Yachi) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကရင္၏ အမည္ကိုလည္း ကေရရင္ (Karaian - Karaianer) ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ Judson of Burma by Professor B.R. Fearn စာ ၇၉ တြင္လည္း ကရင္၏ အမည္ကို ကေရရင္ ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎ျပင္ Professor Fearn ကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ မာကိုပိုလို မွတ္တမ္းကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ယိုးဒယားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ကရင္မ်ားကို သီအုိဒို စတင္း (Theodore Stern) က ကေရရန္နယ္ (Carianners) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (Pwo Karen by James W. Hamilton, VII)။

ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ဂိုအႏြယ္မွ ကေရသည္ အာရွ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔၀င္ေရာက္လာေသာ ကရင္ Karen မ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎ျပင္ ကေရ မွ ကရင္ သို႔ အသံလွယ္သြားျခင္းသည္ မထူးဆန္းေသာ ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပ်ဴဂါမ ေခၚ ပ်ဴရြာသည္ ယခုအခါ ပုဂံသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ (အေျချပဳ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း၊ တြဲ (၁)၊ စာ ၁၈၄၊ ဒို႔ေက်ာင္းသား (အထူး) ၁၉၈၃ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ စာ ၂၃၊ Jers – Vol VIII, part 1, Oct, 1975, p 59)။

ကရင္သည္ အာရွအေရွ႕ေတာင္သို႔ ေရာက္ရွိမလာမီ မည္သည့္အရပ္က လာခဲ့သည့္ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွအလယ္ပိုင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္မွ လူေရစီးေၾကာင္းသဖြယ္ တေရြ႕ ေရြ႕ ေျပာင္းလာသည္မွာထင္ရွားပါသည္။ ယေန႔တိုင္ ယူနန္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း၌ ေျမာင္၊ လားဟူ စေသာ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စု အမ်ားအျပားရွိၾကေသးသည္။

အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္း၌ ကရင္အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ ေတြ႕ရေသာ အင္းအိုင္မ်ားလည္း ရွိသည္။
၎တို႔မွာ - ၁။ အီစီႏို (Issyk Nor) E.Long 77˚ N.Lat 43˚ ၂။ ေလာ့ပ္ႏို (Lop Nor) E.Long 90˚ N.Lat 41˚ ၃။ ဒါေလႏို (Dalai Nor) E.Long 117˚30 N.Lat 47˚15 ၄။ ကိုကိုႏို (Koko Nor) E.Long 100˚ N.Lat 37˚ ၅။ ခါရင္ႏို (Charing Nor) E.Long 97˚ N.Lat 34˚45 ၆။ အိုရင္းႏို (Oring Nor) E.Long 97˚30 N.Lat 34˚45 ၇။ ေဇလင္းႏို (Zilling Nor) E.Long 89˚ N.Lat 31˚45 ၈။ တန္ကရဲႏို (Tengri Nor) E.Long 90˚30 N.Lat 30˚45 စသည္ စသည္ျဖင့္ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ထိုအမည္ အမ်ားအျပားသည္ ေျပာင္းလဲ သြားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားသည့္ အခ်က္ တခုမွာ ကရင္မ်ား၌ မိဘဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္ ေျပာၾကေသာ "ထီးဆဲ့မဲ့ယြာ" (River of punning sand) ျဖစ္သည္။ ထီးဆဲ့မဲ့ယြာ ဆိုသည္မွာ ေရစီးဆင္းရာတြင္ သဲမ်ားပါ ေရာ၍ စီးေနေသာ ေနရာေဒ သကို ရည္ရြယ္ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစကားအရ ကရင္ ဘိုးေဘးမ်ားသည္ အာရွ အေရွ႕ေတာင္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာရာ၌ သဲႏွင့္ ေရ ေရာ၍ စီးဆင္းေသာ ထူးထူးျခားျခားရွိသည့္ ေနရာကိုျဖတ္ေက်ာ္လာရေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အာရွတိုက္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ထိုေနရာကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာေဖြၾကည့္ရာ ယခု အီရန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္
ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ တာကစၥတန္ (Turkestan) နယ္ (ယခု သီး
ျခားႏိုင္ငံ) တြင္ ၎ ထီးဆဲ့မဲ့ယြာ အမည္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေနရာထင္ထင္ရွားရွားရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
(See. Lands and Peoples. Vol III, p163- "A Glimpse of Turkestan" In this strange land of Turkeston, The surface of the earth is constanl changing, rivers are shifting their courses or wandering off to beswallowed up by the desert courses or wandering off to be swallowed up by the desert sands.)

အခ်ိဳ႕က ထီးဆဲ့မဲ့ယြာကို ျမစ္၀ါျမစ္ဟု ယူဆၾကသည္။
ျမစ္၀ါျမစ္သည္ 'လိုးအက္စ္' ေဒသမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္လာ ရသျဖင့္ ေရ၏အေရာင္မွာအ၀ါေရာင္ ေပါက္လာ
ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခု ကရင္ဘိုးေဘးမ်ားေျပာေသာ"သဲစီးဆင္းေသာျမစ္" "သဲစီးဆင္းေသာေခ်ာင္း" ဆိုသည္မွာ ၎တို႔ျဖတ္
သန္းေက်ာ္လႊားရာ၌ အလြန္အႏၱရာယ္ရွိပံုရၿပီး အလြန္ခက္ခဲပံုရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ၎ေဒသကို မေမ့
ႏိုင္ဘဲ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေျပာဆိုလာၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမစ္၀ါျမစ္ ေခၚ ဟြမ္ဟိုျမစ္သည္ ေလွ၊ သမၺာန္ျဖင့္ ကူး၍လြယ္ကူေသာ ေနရာျဖစ္သျဖင့္ ထိုေဒသျဖစ္ရန္ ခဲ
ယဥ္းပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္က ျမစ္ဖ်ားခံရာအရပ္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအရ တာကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာ၌ ျမစ္ထဲတြင္ သဲမ်ား စီးဆင္း႐ံုမွ်သာမက သဲကႏၱာရထဲပင္ ျမစ္မ်ားျမဳပ္၀င္သြားၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုျမဳပ္၀င္သြားေသာ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ တေနရာရာတြင္ ျပန္၍ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေပၚလာေသာ
ျမစ္ေခ်ာင္းသည္ သဲႏွင့္ေရ ေရာလွ်က္ သဲစီးေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းသဏၭာန္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္အရ
ကရင္ ေရွးေရွးဘိုးေဘးမ်ားသည္ တာကစၥတန္ ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္လာရမည္ဟု ယူဆရန္ရွိပါသည္။

တဖန္ ဆက္လက္၍ေလ့လာပါက စိုက္မရ ပ်ိဳးမရႏိုင္ေသာ သဲစီးေသာျမစ္၀ွမ္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ စတင္ ႏိုင္စ
ရာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ယခုလက္ရွိ အေျခခ်ရာ ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိစအခါက စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးကိုလုပ္ကိုင္ေန
ထိုင္ၾကသည္သာမက အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းႏွင့္ ေစာ္ဘြား (စေကာ) ႏွင့္ ရွိေနသည္ကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္
ပံုစနစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသည့္ အတတ္တို႔ကို တေနရာရာမွ တတ္သိနားလည္လာသည္ဟု ယူဆရေပသည္။
ထိုပညာရပ္မ်ားအား ကရင္မ်ား နည္းယူရရွိခဲ့ေသာ ေနရာကိုဆက္၍စူးစမ္းရေပမည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကရင္တို႔သည္ တာကစၥတန္နယ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ အီရန္ႏိုင္
ငံ (ယခင္အေခၚ ပါရွားႏိုင္ငံ)အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္ပါက ျမစ္၀ွမ္းယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကား
ေသာ "ျမစ္ႏွစ္မႊာ" ျမစ္၀ွမ္းေဒသကို ေရာက္ေပမည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ လြယ္ကူေသာေနရာ ျဖစ္စရာရွိပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပိုးကုန္သည္ လမ္းေၾကာင္း (Silk road)ႏွင့္ မာကိုပိုလို တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားရာ
လမ္းသည္ ဤေဒသမ်ားမွ ျဖတ္သန္းသြားသည္ ကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ထိုျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္စရာရွိ သည္ဟု ယူဆစရာရွိသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္အခ့်ိဳသည္ ျမစ္ႏွစ္မႊာျမစ္၀ွမ္း
တြင္ အင္ပါယာထူေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဆီးမိုက္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆီးမိုက္အႏြယ္ဟီဘ႐ူး ေခၚ
ေဟၿဗဲတို႔၏ အစဥ္အလာ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ တူၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ 'စေကာ'(ျမန္မာအေခၚ 'ေစာ္ကဲ')သည္ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ ေစာ္ဘြားဟု အဓိပၸါယ္ရ
သည္။


တိုင္းရင္းသား႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ "ကရင္" စာအုပ္တြင္ ေစာ္ကဲသည္ ၁၁၅၀ ခန္႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္ဟု ဆို၏။ ကရင္မ်ားက မိမိအႀကီးအကဲကိုေခၚေသာ'စေကာ'သည္ ျမစ္ႏွစ္မႊာျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ အင္ပါယာႏိုင္ငံထူေထာင္ ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဆီးမိုက္ေခါင္းေဆာင္ 'ဆာဂြန္' ႏွင့္ အေခၚအေ၀ၚတူပါသည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ "မင္းႀကီးစြာ ေစာ္ကဲ ဘယ္သူလဲ" သိလိုေသာ ကရင္လူငယ္မ်ား "မွန္နန္းရာဇ၀င္" ကို အေခါက္ေခါက္ အခါခါဖတ္၍ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ (History of the World by Leech, p56 "Sargon Empire" Propably about 275089, a Semitie chieftain called Sargon ruled in Akkad, and he was a truly great soldier.)

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ အျမတ္တႏိုး၀တ္ဆင္ၾကေသာ ကရင္အက်ႌ(သင္တိုင္း)သည္ ေရွးေရွးအခါက ဆီးမိုက္အႏြယ္ ၀င္ ယုဒလူမ်ိဳး၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ သင္တိုင္းႏွင့္တူသည္။
ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအသံုးအေဆာင္တ ခုျဖစ္ေသာ ကြၽဲခ်ိဳသည္ ဣသေရလ၊ ယုဒတို႔၏ ကြၽဲခ်ိဳႏွင့္ တူသည္။ကရင္လူမ်ိဳးတို႔က မိမိတို႔ကိုးကြယ္ေသာတန္ ခိုးရွင္၊ ဘုရားကို ယြာ (Ywah) ဟု ေခၚသည္။ ဆီးမိုက္အႏြယ္၀င္ ဣသေရလ ဟီဘ႐ူးတို႔က ဘုရားကို ယာ၀ယ္ (Yahweh) ဟု ေခၚသျဖင့္ အလြန္ ဆင္တူသည္။ (A star in the east by Rev. Edward Norman Haris p.30, The Karen name for God, Y'wah is very like Yahweh … Ancient Hebrew pronunciation of the scored name Jehovah.)
ကရင္မ်ား ေအာ္ဘြာ (နတ္စားျခင္း) သည္ ဆီးမိုက္အႏြယ္၀င္ ဣသေရလ၊ ယုဒႏွင့္ ဟီဘ႐ူးတို႔၏ ပႆခါပြဲ ေတာ္ (Passover) ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ (A star in the east by Rev. Edward Norman Haris p.31, The Karen know nothing of circumcisin, but they have certain customs which remind one of some of the mosaic Institution, notably the Passover.)


ကရင္မ်ားသည္ ေရွးအခါက ေယ႐ႈခရစ္ ဆိုသည္ကို ၾကားလည္း မၾကားဘူးပါ။ ကိုးလည္း မကိုးကြယ္ပါ။ ယြာ (Y'wah) ကိုသာ ကိုးကြယ္သည္။ေအာ္ဘြာ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဘုရားကို ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေဂါတမ ဗုဒၶကိုလည္း မကိုးကြယ္ခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာၿပီးမွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကရင္ကိုးကြယ္ေသာ ေရွးဘုရားမွာ ယြာ (Y'wah)သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

ယခု ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ကရင္မ်ား ေအာ္ဘြာ နတ္စားျခင္းသည္ ေရွးအစဥ္အလာအတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာလၾကာလာျခင္းေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိျခင္းသည္ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆို ပါက ယဥ္ေက်းလာၿပီဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ေသာ မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ ကရင္ဘိုးေဘးမ်ား
သည္ ဤလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈစတင္ရာ (Cradle of civilization) ျမစ္ႏွစ္မႊာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ အ
ေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။
ယေန႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႏွံ႔ေနထိုင္ၾကေသာကရင္မ်ားသည္ အလြန္ေ၀းလံလွေသာ မက္ဆိုပိုေတး
မီးယားေဒသမွ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား တူညီေနျခင္းသည္ ထူးျခားခ်က္ပင္ျဖစ္
သည္။
အတူတကြေသာ္လည္းေကာင္း၊ နီးနီးကပ္ကပ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကရမည္ဟု ယူဆရေပသည္။ ၎ျပင္ မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသ၌ ဆူးမားရီးယန္းတို႔၏ အုတ္ဖုတ္ျခင္း၊ၿမိဳ႕တည္ျခင္းကိုလည္း ကရင္မ်ား
နားလည္ နည္းယူခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသးသည္။
မက္ဆိုပိုေတးမီးယား ေဒသသည္ ေျမၾသဇာအလြန္ေကာင္းေသာ ေဒသ ျဖစ္သည္။ စပါးတတင္း မ်ိဳးခ်လွ်င္
တင္း ၁၀၀ ထြက္သည္ဟုအဆိုရွိပါသည္။ (ဦးတင္ေမာင္ ေရးသည့္ ေရွးေခတ္ေဟာင္း ကမၻာ့သမိုင္းပထမ
တြဲ၊စာ- ၈၇၊ စာေၾကာင္းေရ ၁၁)

ဤမွ် ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေဒသကို မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ ကရင္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္၍ ေတာအ
ထပ္ထပ္၊ ေတာင္အထပ္ထပ္၊ သဲစီးဆင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ျမစ္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္လွ်က္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကရပါသနည္း။
စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အခ်က္တခုပင္ ျဖစ္သည္။
ျမစ္ႏွစ္မႊာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ(သို႔) မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသ (သို႔) ရွိနလြင္ျပင္ေဒသသည္ ေျမၾသဇာအလြန္
ေကာင္းေသာေဒသ ျဖစ္သည္ (Pertile cresent)။
ထိုသို႔ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေဒသကို လူမ်ိဳးမ်ား တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး၊ တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး ရွိႏွင့္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားကို တိုက္ခိုက္အႏိုင္ယူကာ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
႐ံႈးနိမ့္ေသာသူမ်ားအနက္ အခ့်ိဳမွာေရွာင္ခြာသြားၾကၿပီး အခ့်ိဳမွာ လက္ေအာက္ခံဘ၀ျဖင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ သြားၾကသည္။ဥပမာ ဘီစီ ၅၀၀၀ ခန္႔က မက္ဆိုပိုေတးမီးယား ေအာက္ပိုင္းတြင္ ဆူးမားရီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္
ၾကသည္။
အထက္ပိုင္း၌အကားဒီးယန္းမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။အတန္ၾကာေသာ္ အာေရးဘီးယား သဲကႏၱာရဘက္မွ ဆီးမိုက္မ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး အကာဒီးယန္းေဒ
သကို သိမ္းပိုက္လုိက္သည္။ ေနာက္တဖန္ ေအာက္ပိုင္းေဒသတြင္ရွိေသာ ဆူးမားရီးယန္းကိုလည္း တိုက္
ခုိက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ဆူးမားအကၠ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
၎တို႔၏ ဘုရင္ ဆာဂြန္သည္ အလြန္တန္ခိုးႀကီးသည့္ အင္ပါယာႏိုင္ငံကိုထူေထာင္ခဲ့သည္။
တခါတရံ ဆီးမိုက္ဘုရင္ငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္း တိုက္ခိုက္ၾကသည္။
အာမို႐ိုက္ လူမ်ိဳး၊ ဟစ္တိုက္ဟူရယန္၊ ကဆိုကမ်ား၊ ပါရွန္းမ်ား၊ မိဒိမ်ား၊ အီလာမိုက္၊ ဟစ္ေဆာ့၊ အဆီးရီး
ယန္း၊ အာရိယန္ စသည့္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တ ဦးႏွင့္တဦး တိုက္ခုိက္ၾကေသာေၾကာင့္ မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒ
သသည္ စစ္တလင္းျဖစ္လိုက္၊ ေအးေဆးေသာ အခါ တိုးတက္လိုက္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈထြန္း
ကားရာေဒသ ျဖစ္လာေတာ့သည္။
ထိုသို႔မၾကာခဏ ဆိုသလို စစ္ပြဲျဖစ္ေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုေသာကရင္မ်ားသည္ ထိုေဒသမွထြက္ခြာၾကျခင္း
ျဖစ္ဟန္တူေပသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ထြက္ခြာလာျခင္း

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသမွ ထြက္ခြာလာၾကျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခ်ိန္က ထြက္
ခြာလာသည္ကို အတိအက်ေျပာရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။
သို႔ေသာ္ ဆာဂြန္ဘုရင္သည္ ဘီစီ ၂၇၅၀ခန္႔တြင္ မက္ဆိုပို ေတးမီးယားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနၿပီျဖစ္၍
ဆာဂြန္ဘုရင္လက္ထက္အထိ ကရင္မ်ားရွိခဲ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စေကာ ဟူေသာ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ အေခၚအေ၀ၚကို ဆာဂြန္ အမည္မွ
တဆင့္ ကရင္မ်ားရခဲ့ပံုေပၚသည္။
ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ဘီစီ ၂၅၀၀ခန္႔ေလာက္တြင္ ထြက္ခြာလာၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းယူဆလွ်င္ သင့္ေတာ္ေပလိမ့္
မည္။

တဖန္ မည္သည့္လမ္းကလာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္က၀င္
ေရာက္လာၾကသနည္းဟူေသာအေမးကို စဥ္းစားၾကပါစို႔။
ေရွ႕ပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အာရွအလယ္ပိုင္း တျပင္တခြင္တြင္ ကရင္အမည္ႏွင့္မွည့္ေခၚခဲ့ေသာ အင္း
အိုင္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမစ္ႏွစ္မႊာေဒသမွ အေရွ႕ဘက္သို႔ ထြက္ခြာလာၾကသည္ဟု
ယူဆရသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ ေရွးလူမ်ိဳးမ်ား ေရြ႕ရွားပံုကို ေလ့လာပါက သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ ျမစ္ေၾကာင္းျဖင့္သာ
စုန္လိုက္ ဆန္လိုက္ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရွိနလြင္ျပင္ ေအာက္ပိုင္းမွ ယူဖေရးတီး၊ တိုက္ဂရစ္ ျမစ္ကို ဆန္ၿပီး ေကာ့ေကးဆပ္ (Caucasus)
ေတာင္တန္းဘက္သို႔ ေရြ႕သြားပံုရသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေကာ့ေကးဆပ္ ေတာင္တန္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေကာ့ေကးဆပ္ ေတာင္တန္းသားဟု အဆိုျပဳမႈရွိခဲ့ပါသည္။
(The loyal Karen of Burma by D.M. Smeton. M.A. 1920, p77, The Karen are small in Nature … and the features of those of pure blood are Caucasian intype.)
၎ျပင္ ျမစ္ေၾကာင္းသည္လည္း ေကာ့ေကးဆပ္ ေတာင္တန္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သတိျပဳရမည္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းသည္ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္မည္။
ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေကာ့ေကးဆပ္ ေတာင္တန္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၎ေတာင္တန္း၌ ေရခဲျမစ္မ်ား၊ ေက်ာက္နံ
ရံမ်ား စသည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိသျဖင့္ေရွ႕သို႔ ဆက္မသြားႏိုင္ေတာ့ပံုရသည္။
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁၊ စာ ၂၄၈) ၌ ေကာ့ေကးရွားနယ္ရွိ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာ၌ မိုင္၀က္
ခန္႔သာ ျမင့္သည္။
ေက်ာက္နံရံႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီးေသာ အခ်ိဳ႕ေတာင္ထိပ္မ်ားမွာ ေပ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္သည္။
အျမင့္ဆံုး ေတာင္ထိပ္မွာ ေပ ၁၈၄၈၁ ျမင့္ေသာ အဲလ္ဗ႐ူး ေတာင္ထိပ္ျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ ဥေရာပေတာင္မ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။
ေတာင္ၾကားမ်ားတြင္ ေရခဲျမစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၎အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္မ်ားသည္ ေကာ့ေကးဆပ္ေတာင္တန္းကို မေက်ာ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အေရွ႕ဘက္
သို႔ ထြက္ခြာလာသည္ဟု ယူဆရသည္။
ထိုမွတဆင့္ ထီးဆဲ့မဲ့ယြာရွိသည္ဟုယူဆရေသာ တာကစၥတန္နယ္ကိုျဖတ္ၿပီး ကမၻာ့အမိုး"ပါမီယာ (Pamirs)
ေတာင္၏ ေျမာက္ဘက္၀န္းက်င္မွ ျဖတ္ကာ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ဘက္ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး
တိဘက္ေဒသမွ မဲေခါင္၊ သံလြင္၊ ယန္စီက်န္ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားအတိုင္းအေရွ႔ ေတာင္အာရွသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာ
ၾကသည္ဟု ယူဆရသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕လာပံုမွာ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ တသုတ္ၿပီးတသုတ္ လူေရစီးေၾကာင္းသဖြယ္ ေျပာင္းလာသည္ဟု ယူဆ
ရေပမည္။
အင္းမ်ား အိုင္မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ ေရာက္ေသာအခါ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေနၾကပံုရသည္။
ထိုသို႔ ေနခဲ့၍သာ အင္းအိုင္ မ်ားသည္ ၎တို႔ေခၚေသာအမည္ႏွင့္ တြင္ရစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးေကာင္းေသာေနရာေဒသမ်ား၌ ႏွစ္အတန္ၾကာေနထိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္
အေရွ႔ေတာင္ အာရွသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဤေဒသ၌ ေၾကးခတ္ ထြန္းကားေသာအခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အျမတ္တႏိုး တန္ဘုိးထားေသာ ဖားစည္ (Frog drum) မွာ ေၾကး၊
သတၱဳႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ဖားစည္သံုးေသာေခတ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ေၾကးေခတ္ ထြန္း ကားေန
ၿပီဟု ယူဆရသည္။
(ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္ ေရးသည့္ အေနာ္ရထာဘုရင္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပထမႏွိပ္ျခင္း၊ စာ ၆၇၊ စာေၾကာင္း ၉)။

ထို႔ျပင္ တိဘက္ ျမန္မာ ေရွ႔ေျပးလူမ်ားမ၀င္ေရာက္မီကတည္းကပင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၌ ေၾကးသြန္းအ
တတ္ ရွိေနၿပီဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ၀င္ေရာက္လာပံု အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္ ကရင္မ်ားသည္ အာရွအ
ေရွ႕ေတာင္သို႔ ေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္း ကုန္ဆံုးၿပီး ေၾကးေခတ္ထြန္းကာခ်ိန္၌ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု ယူဆ
ရသည္။
ေၾကးလက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ေျမာက္ဗီယက္နမ္ ျမစ္နီျမစ္၀ွမ္းရွိ "ဒံုးေစာင္းယဥ္ေက်းမႈ" (Donsonnian
culture) ၌ ေတြ႔ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ကမ္ပူးျခား (ကေမၻာဒီးယား) ၌လည္းေတြ႔ရသည္။
မာကိုပိုလိုသည္ မြန္ဂိုတာတာစစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္က ယူနန္ရွိကရင္မ်ားေနထိုင္ရာ ျပည္
နယ္ႀကီးကိုျဖတ္ခဲ့ၿပီး နယ္က က်ယ္လြန္းသျဖင့္ (၇)ပိုင္းခြဲကာ အုပ္ခ်ဳပ္ရေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ယာခ်ီ (Yachi)
ျဖစ္ၿပီး တာလီဖူ ဟုလည္းေခၚေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျမစ္ႏွစ္မႊာေဒသ၊ ေျမထဲပင္လယ္ဘက္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွဘက္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ အယူ
အဆကို အက္စ္ေကခ်ာတာဂ်ီ(S.K. Chatterji) က ေထာက္ခံတင္ျပထားသည္။
(The history and culture of the Indian meoiib. vol. 1, p148 – 149)။

ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ သံလြင္
ျမစ္၊ မဲေခါင္ျမစ္၊ ယန္စီက်န္ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း ေျပာင္းေရႊ႕လာပံုရသည္။
သံလြင္ႏွင့္ မဲေခါင္ ျမစ္ႏွစ္ခု အနီးကပ္ ဆံုးေနရာသည္ (၁၀)မိုင္သာေ၀းၿပီး မဲေခါင္ႏွင့္ယန္စီက်န္ျမစ္ အနီး
ဆံုးေနရာသည္ မိုင္ (၅၀)ခန္႔သာရွိသျဖင့္ မနီး မေ၀းရွိေသာ ျမစ္ေၾကာင္း (၃)ေၾကာင္းမွ အာရွအေရွ႕ေတာင္
သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာပံုရပါသည္။
ယန္စီက်န္ ျမစ္၀ ပိုင္းႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပိုင္းသည္ ေရလႊမ္းမိုးသျဖင့္ ထိုေဒသသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားေသာ
ကရင္မ်ားသည္ ေတာင္ဘက္ ဗီယက္နမ္ရွိ ျမစ္နီျမစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ေတာင္ဘက္သို႔ ေရႊ႕လာပံုရပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က M.A.B သတင္းဌာနမွ မိတ္ေဆြတဦးသည္ ေျမာက္ဗီယက္နမ္၊ ဟႏိြဳင္ၿမိဳ႕
ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာရာ ၎တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ား
သည္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားႏွင္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသိရွိခဲ့ရပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ကရင္ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည္
မွာ ေပၚလြင္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္လာပံုမွာ ေလ့လာရသမွ် ေၾကးေခတ္ထြန္းကားခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္
ျပည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္မွတဆင့္ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကၿပီး သံလြင္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္ (မအိုကႅိဳး)
မွတဆင့္ တေကာင္းအရပ္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္ဟု ေရွးကရင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။
တေကာင္းအရပ္တြင္ ေျမျပန္႔၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ေကာင္းပံုရသျဖင့္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကေလသည္။
တေကာင္း ဟူေသာ အမည္မွာ ကရင္ဘာသာျဖင့္ တူေကာ ဟုေခၚသည္။
ရွမ္းဘာသာျဖင့္ တာေကာ ဟု ေခၚၿပီး ဖားစည္ဆိပ္ကမ္း ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
(တာ- ဆိပ္ကမ္း၊ ေကာ- စည္)။
ကရင္မ်ား နတ္စည္ ကဲ့သို႔ တန္ခိုးရွိ သည္ ဟု ယူဆၾကသည္။
ရွမ္းမ်ားက ျမစ္ကမ္းနားတြင္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ၾကသျဖင့္ တာေကာ ဟု အမည္ တြင္ရာမွ တေကာင္း ဟု
ေခၚတြင္လာခဲ့သည္ဟု အဆိုရွိေလသည္။
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။
ကရင္မ်ားက ပုသိမ္ ဟုမေခၚဘဲ ပသိ ဟု ေခၚၾကသည္။
ေရွးအခါက ကရင္မ်ားေနထိုင္ရာေဒသသို႔ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ရန္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ေရာက္လာေသာ
ပသိ လူမ်ိဳးမ်ားကို အစြဲျပဳၿပီး ၎တို႔ ေစ်းလာေရာင္း၀ယ္ေသာ ကရင္တို႔ေနထိုင္ရာ ေနရာကို ပသိ ဟုေခၚလာ
ၾကရာမွ ပုသိမ္ ဟု တြင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။


ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္စက ျမစ္အမည္မ်ားမရွိၾကေသးပါ။ ကရင္မ်ားက ယခု ဧရာ၀တီျမစ္ကို ယဲ့၀ါးကႅိဳး၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို ပရဲလိုကႅိဳး၊ သံလြင္ျမစ္ကို ဃိုလိုကႅိဳး၊ မဲေခါင္ျမစ္ကို ေကာလို ဟူ၍အမည္ေပးခဲ့ သည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔သို႔ တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ေၾကးေခတ္ကတည္းက ၀င္ေရာက္လာခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ကရင္ ဟူေသာ အမည္သည္ ထူးဆန္းစြာေပ်ာက္ကြယ္ေနပါသည္။

သ႑ာန္ အားျဖင့္ အေ၀း၌ စိမ္းလန္းမဲေမွာင္ေနေသာ သစ္ေတာႀကီးတေတာကို ျမင္ေတြ႔ရ၏။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သစ္ ေတာႀကီးရွိရာသို႔ ေရာက္လာၿပီး သစ္ေတာအတြင္း၀င္သြားေသာအခါ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းက
တိုး၊ အင္ၾကင္း၊ သစ္ယာ၊ ပိေတာက္၊ ပ်ဥ္းမ စသည္ျဖင့္ သစ္ပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတြ႔ရသျဖင့္ အေ၀းက ျမင္ေတြ႔ခဲ့
ေသာသစ္ေတာႀကီး ဘယ္ ေရာက္သြားသည္ကိုမသိေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ကရင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ မေမြးမီ ေၾကးေခတ္ကတည္းက ပ်ံ႔ႏွံ႔
လ်က္ရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အမည္အားျဖင့္ စေကာ၊ ပိုး၊ ပအုိ (ေတာင္သူ)၊ ယင္းျဖဴ၊ ယင္းနက္၊ ယင္းၾကား၊
ပေဒါင္၊ ယင္းေဘာ္၊ ယင္းတလဲ၊ ဘြဲ၊ ပရဲ႕၊ ဂယ္ခို၊ ဂယ္ဘား စသျဖင့္ လူအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ အမည္ကြဲသြား
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေစာပိုင္း ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ပ်ဴလူမ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ အလြန္ယဥ္ေက်းေၾကာင္း၊ အဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာ ၿမိဳ႕ျပ
ႏိုင္ငံမ်ားကို ေအဒီ (၁)ရာစုတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပ်ဴ ေခၚေသာ လူမ်ိဳး ဘယ္ကလာသလဲ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။ အေျခအျမစ္ မသိသူအဖို႔ မ်က္စိလည္ရပါသည္။
 ျမန္မာျပည္တြင္ ေက်ာက္ေခတ္က အညာသား ယဥ္ေက်းမႈ (Anyathian culture) ေခၚ ဧရာ၀တီ ယဥ္ေက်း
မႈသည္ အညာအရပ္တြင္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုေက်ာက္ေခတ္က လူသားမ်ားသည္ ၾသစၾတစ္အႏြယ္၀င္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ေရြ႕လ်ားသြားၿပီး လက္က်န္မ်ားအျဖစ္ ဆလံု၊ မ ေလး (နီဂရစ္တို) အျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္စဥ္ႏိုင္ငံသည္ အသစ္စက္စက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့သ
မိုင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ၌ ကြင္းဆက္ျပတ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ပ်ဴသည္ ဘာလူမ်ိဳးလဲ။ ဘယ္က လာသလဲ။ အေျဖရွာၾကည့္ ၾကပါစို႔။ ပ်ဴမ်ားသည္ အသားမမဲသျဖင့္ ကုလား မျဖစ္ႏိုင္။ ကပၸလီလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ပ်ဴသည္ အသား၀ါသျဖင့္ အသား၀ါ အႏြယ္၀င္ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ မြန္ဂိုအႏြယ္ႀကီးထဲမွာ ပ်ဴအမည္ကို ရွာၾကည့္ရာ၌လည္း ပ်ဴဟူေသာ နာမည္ မပါ၀င္ပါ။ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ပ်ဴ ဘယ္က လာသလဲ။ အေျဖမွာ ရွင္းရွင္းကေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရစ္ေတာ္ မေမြး ဖြားမီ ေၾကးေခတ္ကတည္းက ေနရာအႏွံ႔ ျပန္႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကရင္အမည္ကို ေလ့လာစဥ္က ဖခင္အႏြယ္ (စေကာ) ကရင္၊ မိခင္အႏြယ္ (ပ၀ိုး) ကရင္ဟု ေခၚခဲ့ရာ ႏိုင္
ငံျခားသားမ်ားက ပ၀ိုး ကို ေခၚ၍မပီသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေခၚမတတ္၍ လည္းေကာင္း ပ၀ိုးမွ ပ်ဴသို႔ အသံ
လွယ္သြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ပ်ဴ သည္ ကရင္ျဖစ္ပါသည္။
(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သမိုင္းမြမ္းမံသင္တန္း တက္စဥ္က မႏၱေလး တကၠသိုလ္ သမိုင္းဌာနမွ သင္တန္းပို႔ခ်ေသာ တာ၀န္ရွိ သမိုင္းဆရာတဦးအား ေမးၾကည့္ရာ ၎က ပ်ဴသည္ ကရင္ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာပါသည္။)
၎သမိုင္းဆရာသည္ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာပညာရွင္တဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ပ်ဴတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ တည္ေဆာက္ပံု၊ အရပ္အေမာင္း၊ ဆံပင္၊ မ်က္စိ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အသားအေရာင္
သည္ ကရင္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပသည္။
ထင္ရွားေသာ ပ်ဴမင္းတပါး၏ အမည္သည္ ပ်ဴေစာထီး ဟုေခၚသည္။
ကရင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအရ ေစာဒီ ဟု ေခၚေၾကာင္း သိရသည္။

မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး၌ ပ်ဴႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။

ကိ။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဟံသာ၀တီ ပ်ဴ (ဟန္လင္း) မင္း ၈၀၀။
တမၸဒီပ ပ်ဴမင္း ၁၉၀။
မကရာ ပ်ဴမင္း ၁၆၀။
ပင္လယ္ ပ်ဴမင္း ၆၇။
ေကာင္းစင္ ပ်ဴမင္း ၃၀။
အလႅကပၸ ပ်ဴမင္း ၂၆။
ရြာပုႀကီး ပ်ဴမင္း ၅၀။
လယ္ကိုင္း ပ်ဴမင္း ၄၀။ မင္းေပါင္း ၁၃၉၃ ပါး။

တူ။
 ဟံသာ၀တီပ်ဴလက္ႏိုင္ ေစာရန္နစ္ လက္ထက္ ရတနာမိုး ႏွစ္ႀကိမ္ရြာ၏။

ကူ။
မတရာပ်ဴအဆံုးကား "ေစာဦးစြာ" မင္းျပဳ၏။

ေကာ။
ေရွးေဟာင္းစာဆိုအတိုင္း ယူရေသာ္ ပ်ဴမင္းဆက္မ်ားလည္း ရွားရွားပါးပါး မဟုတ္။
ဘုန္းေဘာလေအာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ပ်ဴမ်ားသည္ေနရာမလပ္ အႏွံ႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကိ။
ဤသေဘာကို ျမန္မာ ပူရာဏ္စာေဟာင္း မ်ားက ဆိုၾက၏။

ေကာ္။
သို႔ေသာ္ ေရွးေဟာင္းစာေဟာင္းကို အ႐ူးျခင္းေတာင္း သဖြယ္ထား၍ လစ္လ်ဴ႐ႈရမည္မွာလည္း အခက္ပင္
ျဖစ္သည္။
စာေဟာင္း၌ပါေသာ ဘုရင္အမည္မ်ား၊ ၿမိဳ႕အမည္မ်ား ယေန႔ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕မ်ား၏ စကားလံုးရင္းျမစ္ ေဖာ္
ျပခ်က္မ်ား "ဥပမာ- မကၡရာ၊ ပင္လယ္"၊မင္းအေရအတြက္ အေသအခ်ာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရျခင္း အား
ျဖင့္ မဟုတ္ခါမွလြဲေရာ၊ ရာဇ၀င္တန္ဘိုး မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ရာဇပံု(Tales of Kings) တန္ဘိုးအားျဖင့္ မုခ်
ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။
(ေမာင္ကန္ ပ်ဴ ျမန္မာစြယ္စံုတြဲ ၂၊ စာ ၂၄၅)။
ဤမွန္နန္းရာဇ၀င္ အေထာက္အထားအရ ပ်ဴမ်ား ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေယ႐ႈခရစ္မေမြးမီကတည္းက ကရင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပား ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္
သည္။
တဖန္ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္ ကို ေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက ပ်ဴသည္ မိခင္အ
ႏြယ္ ကရင္ျဖစ္ၿပီး ကမ္းယံသည္ ကရင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
သက္ မွာ အသံထြက္ လွယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာမ်ားက ကို သံ ထြက္ေလ့ရွိသည္။
Samdoway ကို သံတြဲ၊ Salween ကို သံလြင္၊ Sarskrit ကို သံ က႐ိုက္ စသည္ျဖင့္ အသံထြက္ၾကသည္။ သက္ မွာ စက္ ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
(ျမန္မာ့စြယ္စံုတြဲ ၁၊ စာ ၄၈၂၊ ဒုေကာ္လံ စာေၾကာင္း ၃၅၊ သက္ Sak)။
မိခင္အႏြယ္၀င္ကရင္မ်ား၏ အမည္ေရွ႕၌ စက္ (စဲ့) ေရးၾကသည္။
ဆိုလိုသည္က ေမာင္ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ ေမာင္သန္းေက်ာ္ အစား စသန္းေက်ာ္ ဟု ေရးၾကသည္။
ဖတ္လွ်င္ စက္သန္းေက်ာ္ ဟု ဖတ္ရသည္။ စသန္းေက်ာ္ ဟု ဖတ္လွ်င္ မွားပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္မွ သက္အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ မိခင္အႏြယ္၀င္ ပ၀ိုးကရင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ သက္သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္သြားသည္ဟု ပါရွိသည္။
ေရွးအခါက ရခိုင္႐ိုးမတေလွ်ာက္တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သံတြဲမွစ၍ ေတာင္စဥ္ခြန္ႏွစ္ခ႐ိုင္၌ပင္ ေနထိုင္
ခဲ့ေၾကာင္း မွန္နန္းရာဇ၀င္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
(မွန္နန္းရာဇ၀င္၊ စာ ၁၆၈၊ စာေၾကာင္း ၁၀)

ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ပံု၊ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အုပ္
ခ်ဳပ္ပံုစနစ္မ်ားသည္ မက္စိုပိုေတးမိုေတးမီးယားေဒသမွလာေသာ အသိပညာမ်ားျဖစ္နုိင္သည္ဟု ယူဆရပါ သည္။
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ သမိုင္းကြင္းဆက္ျဖစ္ပါသည္။
ဆူးမားရီးယန္း (Sumerians) မ်ားသည္ အုတ္ဖုတ္ ေသာအတတ္ကို သိရွိလာၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဆူးမားရီးယန္းမွ တဆင့္ရခဲ့ေသာအတတ္ပညာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံကို ေရွးအခါက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ပ်ဴႏိုင္ငံဟုသာ ေခၚၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟု မေခၚၾကေခ်။
တ႐ုတ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂၇၁ ခု တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပ်ဴႏိုင္ငံဟုသာ ေခၚၾကသည္။ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားတြင္ရွိေသာ ကရင္မ်ား ေလာ Laos ၁၉၆၅ ခုႏွစ္က ႏွစ္သစ္ကူးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာအိုသံအ
မတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာဖူးရာ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၌ ကရင္မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဖူးပါသည္။
ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာင္ (Meo) မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။

ထိုင္း Thai ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ကရင္အမ်ားအျပားရွိသည္။ စေကာကရင္၊ ပိုးရင္မ်ား ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ က သာသနာျပဳ ဆရာလူးေရႊ၏ မွတ္တမ္းအရ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာနယ္စပ္
အထိ ကရင္ရြာေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇင္းမယ္သည္ ျပည္၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕တို႔ႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္ တတန္းတည္း၌ ရွိသည္။
မဲပီ၊ မဲနန္မွ သူးမြဲကလိုး၊ ကန္သူရိ အထိ ကရင္ရြာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ကရင္လူဦးေရ ၃၀၀၀၀၀ (သံုးသိန္း) ခန္႔
ရွိသည္။
မဲနန္ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ ၾကားတေလွ်ာက္မွာလည္း ကရင္ရြာေပါင္းမ်ားစြာရွိ၍ ေတာေခါင္းအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ၾက
ေသာ ကရင္မ်ားပိုင္ ဆင္အစီးေပါင္း ၅၀၀ မွ ၁၁၀၀ ၾကားမွာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
လူအခ်ိဳ႕သည္ တဦးတည္းပင္ ဆင္အစီးေပါင္း ၄၀ မွ ၅၀ အထိ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အနီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လည္း ဆင္အစီး ၅၀ ပိုင္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိၾကသည္။

စေကာအႏြယ္၊ ပိုးအႏြယ္၊ ေတာင္ငူအေရွ႕တြင္ ဘြဲကရင္မ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။
ဤမွတ္တမ္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၄၀ က မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာခဲ့ေသာ ဂ်ိမ္းစ္ ဒဗလ်ဴ ဟာမီတန္ (James W. Hamilton) က ထိုင္းတြင္ ကရင္လူ မ်ိဳးသည္ ဒုတိယ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
(Pwo Karen by James W. Hamilton, 1976. page 5 … Which makes the Karen the largest non. Thai group in Thailand)ကမ္ပူးျခား (ကေမၻာဒီးယား) ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ကေမၻာဒီးယားတြင္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းအ
တိုင္း လိုက္လာေသာ ကရင္မ်ားကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကရင္မ်ားလည္း ေရာက္မည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။
အေစာပိုင္းက အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား၏ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ အိႏိၵယျပည္မွ အေခၚအေ၀ၚမ်ိဳးျဖစ္ေသာ စမၸါျပည္၊
ကေမၺာဇျပည္ ဟူ၍ရွိရာ ၎ကေမၺာဇျပည္သည္ ကမ္ပူးျခားျပည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္အခါက ထိုင္း
(ယိုးဒယား) ႏိုင္ငံဟူ၍ မရွိေသးဘဲ ကေမၺာဇႏိုင္ငံထဲတြင္ ယိုးဒယားလည္း ပါ၀င္သည္။
(Marcopolo by Horris Collis, ဦး လွဒင္ ျမန္မာျပန္၊ စာ ၂၁၆)။

ထိုကဲ့သို႔ ကမ္ပူးျခားႏွင့္ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ တေပါင္းတည္းျဖစ္၍ ကရင္မ်ားလည္း ကမ္ပူးျခား ႏိုင္ငံထဲသို႔သြား
လာ ၀င္ထြက္ကာ အိုးအိမ္ထူေထာင္ေနၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒါက္တာဗင္တန္ သာသနာျပဳစဥ္ က ကေမၻာဒီးယားမွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဒါက္တာဗင္
တန္ႏွင့္ လာရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
(The Loyal Karens of Burma by D.M. Smeaton, 1920, page 137, A party of Karens once came to Dr. Vinton in Rangoon from the Cambodia.)

ဗီယက္နမ္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ ကရင္အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ ေယာင္၊ ေျမာင္ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး
ကရင္ယဥ္ေက်းမႈအသံုးအေဆာင္မ်ားကိုလည္း ဟႏြိဳင္ၿမ့ိဳယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္တြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
(The New Encyclopedia Britannica, vol 19, 15th edition 1974, Victman, North. page 133, 1st col. … The Nuong – Ya'o and the Meo, whose villages are found above the 3000 foot level.)

ေဘာ္နီယို

ဤကြၽန္းတြင္ အင္ဒီးယန္းေသြးပါေသာ ဒယက္ (D yaks)မ်ား ေတြ႔ရသကဲ့သို႔ ကရင္အမ်ိဳးအႏြယ္ ကယမ္
(Kayans, Kenyahs)မ်ားကိုလည္းေတြ႔ရသည္။
၎ ကယမ္မ်ားကို ဗိုလ္မွဴးဘရွင္က ဒယက္ႏွင့္ လြဲမွားေဖာ္ ျပခဲ့သည္။
ကယမ္သည္ အသား၀ါအႏြယ္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဓာတ္ပံုကိုလည္း Compton's Picture Encyclopedia, vol 2, 1956, page 256 တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ဤစြယ္စံုက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၅၄တြင္ (Borneo – The vast and savage island of D yaks … Other tribes are Kayans, Konyahs.) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤအဆိုကိုလည္း ဟို႔စ္ (Mr. Hose) ႏွင့္ မက္ေဒါဂယ္ (Mr. Mc Douglas) တို႔က ေထာက္ခံတင္ျပထား
ပါသည္။
(The open mind, vol 3,No. 10 August, 1963. The Karens. Their origin and early movement, by Saw Hanson Tadaw, M.A. London … Mr. Hose and Mr. Cc Dongall went further a field to trace their origins of the Karens. They maintained that the Kayans of Borneo and the tribes of Karen in Burma are related)

နိဂံုး

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အသား၀ါ မြန္ဂိုႏြယ္၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမစ္၀ွမ္းယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေသာအခါ အာရွ
တိုက္ အလယ္ပိုင္းမွေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ျမစ္ႏွစ္မႊာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ (သို႔မဟုတ္) ရွိနလြင္ျပင္သို႔ ေရာက္
ရွိၿပီး ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပိုင္းေလာက္တြင္ ေနထိုင္၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုမွ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ ျမင့္မားလာသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုေဒသတြင္ ၿငိမ္သက္မႈမရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလိုေသာ ကရင္တို႔သည္ ယူဖေရးတီးျမစ္မွ တ
ဆင့္ ေကာ့ေကးဆပ္ေတာင္တန္း၊ ထီးဆဲ့မဲ့ယြာ၊ တိဘက္ကုန္းျပင္ျမင့္၊ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းသို႔ အဆင့္
ဆင့္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
တဖန္ သံလြင္၊ မဲေခါင္၊ ယန္စီက်န္ ျမစ္မ်ားမွတဆင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကြၽန္းဆြယ္ရွိ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကမ္ပူးျခား၊ ယိုးဒယားႏွင့္မေလးကြၽန္းဆြယ္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိုေသာ္လည္း
ေကာင္း ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေဘာ္နီယိုကြၽန္းသို႔တုိင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။
ယခုအခါတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ကရင္၏ မူလဇစ္ျမစ္ သုေတသနလုပ္ငန္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးသို႔ ရည္မွန္းလွ်က္။

ေစာေဖာ (ရန္ကုန္)

ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ (မဟာရန္ကုန္)၏ နံရံကပ္စာေစာင္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ သုေတသန စာတမ္းတခုကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Copy from
http://multivitaminforall.blogspot.com/2011/11/blog-post_04.html

Tuesday, November 3, 2015

ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္သာအတြင္းမွ ေတြးမိေတြးရာမ်ား

Photo from
http://www.google.com?images

November 01, 2015

ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္သာအတြင္းမွ ေတြးမိေတြးရာမ်ား

By မင္းစိုးစံ

အိမ္သာဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို ဘယ္လိုနားလည္မိသလဲဆိုတာ ေရးၾကည့္ပါ့မယ္။
အိမ္မႀကီးနဲ႔ခပ္လွမ္းလွမ္း ၿခံ၀င္းထဲက ေထာင့္တေနရာရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ေတာ္ရာတေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မ
စင္စြန္႔ဘို႔ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦး ခပ္ငယ္ငယ္ေလးကို အိမ္သာလို႔ေခၚလ်င္ ရမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
အနံ႔အသက္က အေတာ္ဆိုးေလေတာ့ အိမ္မႀကီးနဲ႔ နီးနီးနားနား ထားဘို႔ခက္ခဲပါတယ္။
က်ဳပ္တို႔ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ေရေလာင္းအိမ္သာမရွိေသးပါဘူး။
ေက်ာင္းက အိမ္သာကိုသုံးတဲ့အခါ အင္မတန္ ညစ္တီးညစ္ပတ္ႏိုင္လွပါတယ္။
ဘယ္လိုေတြညစ္ေပၿပီး ဘယ္ေလာက္အထိညစ္ပတ္လို႔လဲလို႔ ေမးတဲ့လူရွိခဲ့လ်င္ ေရးျပခ်င္စိတ္မရွိေတာ့တဲ့
အထိကို ညစ္ပတ္နံေဆာ္တာပါ။
ထိုင္းလူမ်ိဳး(ယိုးဒယား)ေတြက်ေတာ့ အိမ္သာကို ေဟာင့္နန္း လို႔ ေခၚပါတယ္။
ေဟာင့္ ဆိုတာက အခန္း။
နန္း ဆိုတာက ေရ။
ဆိုေတာ့ ေရခန္း။ ေရအိမ္။ အဲဒီလို ထင္ပါတယ္။

အိမ္သာကို ကရင္လိုဘယ္လိုေခၚသလဲဆိုတာ ခုေခတ္ကရင္ေလးေတြ သိေအာင္ေရးျပပါရေစ။
အိမ္သာကို ကရင္လို ဟၚဍၚ(ဟိုင္ဒိုင္) လို႔ေခၚပါတယ္။ ဟၚ ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကို မေျပာတတ္ေပမယ့္ ဍၚ ဆုိ
တာက ဗမာလို ေရပါ။
ေရအိုးကို ဍၚနံဳ.(ဒိုင္ႏုံး) လို႔ေခၚပါတယ္။
ျမစ္ေရတက္ရင္ ဍၚကု္တု္(ဒိုင္ကယ္တယ္)လို႔ေျပာၿပီး ျမစ္ေရက်တာကို ဍၚဆုဂ္(ဒိုင္ေခ်ာင္)လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပူအိုက္တဲ့ေႏြရာသီေရာက္လို႔ ေသာက္ေရအိုးေတြမွာ တခါတေလ ေရကုန္သြားရင္ ဏု္သီးဆု္ယို၀္ မြဲါဍၚဆုဂ္
ဟွ ဆိုၿပီး ေရကုန္ေနတာကို ယဉ္ယဉ္ေက်းေက်းေလး အသိေပးေလ့ရွိပါတယ္။
ေရွးကရင္လူႀကီးေတြဟာ လူတေယာက္ရဲ့အားနည္းခ်က္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ပက္ပက္စက္စက္ေထာက္
မျပ ၾကပါဘူး။

အိမ္သာဘက္ကို ဆက္ေရးပါမယ္၊ လူေနမႈစနစ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသလို အိမ္သာေတြလည္း စနစ္တ
က်နဲ႔ တိုးတက္လာပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္သာဆိုတာ လူေတြအတြက္ လိုအပ္တာအမွန္ပါ။
အိမ္သာမရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ လူမႈေရးမဖြယ္မရာကိစၥေတြ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတတ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အတန္ၾကာတုန္းက ရြာတရြာကို အလည္အပတ္ေရာက္သြားတဲ့ ဧည့္သည္တေယာက္ဟာ မ
နက္ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္ အခင္းသြားပါေလေရာ။
အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းက ေတာေနလူေနမႈစနစ္အတိုင္း သူလည္းပဲ ၿခံဳေတာၾကားထဲက လဲက်ေနတဲ့သစ္ပင္ရဲ့ ပင္စည္ေပၚေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ရင္း အခင္းသြားဘို႔ျပင္ေနတုန္း သူ႔အေပၚ ေႏြးေတးေတးအရည္ေတြနဲ႔အတူ
မစင္ေတြက်လာလို႔ သူ႔ေခါင္းေပၚမွာမိုးေနတဲ့ သစ္ကိုင္းေပၚကိုေမာ့ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးတစ္
ေယာက္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါေရာတဲ့ဗ်ား။
တကယ္ေတာ့ သူထိုင္ေနတဲ့ ေျမႀကီးေပၚလဲက်ေနတာက သစ္ကိုင္းႀကီးျဖစ္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးထိုင္တဲ့အေပၚ
ဘက္က ပင္စည္ျဖစ္ေနတာကို မနက္ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္းအခ်ိန္ေရာက္မွ သိရပါသတဲ့။

ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့ ေရေလာင္းအိမ္သာေတြရွိလာသလို အိပ္ခန္းနဲ႔ကပ္လွ်က္ ေရခ်ိဳးခန္းနဲ႔အိမ္သာတြဲထား
တဲ့ အေဆာက္အဦးမ်ိဳးေတြရွိလာပါၿပီ။
ဒါတင္မကေသးပဲ သူ႔အလိုအေလွ်ာက္ ေရဆြဲခ်တဲ့အိမ္သာမ်ိဳးေတြေတာင္ရွိ လာပါၿပီ။
အေတြ႔အႀကဳံမရွိလ်င္ လန္႔ဖ်တ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

က်ဳပ္ကိုယ္ေတြ႔ေလး တခုေရးျပပါ့မယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္၂၀ နီးပါးတုန္းကေပါ့။ ဘန္ေကာက္ကို စေရာက္ေတာ့ လက္ရွိ VOA ျမန္မာပိုင္း
အစီအစဉ္က ဆရာ ဦးေက်ာ္ဇံသာက အလည္လာဘို႔ေခၚလို႔ သြားလည္တဲ့အခါ တခါမွမျမင္ဘူးတဲ့ (အခုအ
ေခၚဘိုထိုင္အိမ္သာ)ကို သုံးလို႔အၿပီး ေရဆြဲခ်ဘို႔ ခလုတ္လိုက္ရွာတာမေတြ႔တာနဲ႔ ထိုင္ေနရာကေန ထ,အ
ၾကြမွာ ေ၀ါကနဲဆင္းခ်သြားတဲ့ အသံေၾကာင့္ လန္႔ဖ်တ္သြားခဲ့ရပါတယ္။
မေတြ႔ဘူး မႀကံဳဘူးရင္ လူတိုင္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
အခုခ်ိန္က စ,လို႔အိမ္သာထဲမွ ေတြးမိေတြးရာမ်ား ဆိုတာကို စ,ပါေတာ့မယ္။
အိမ္သာခန္းတခုရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ၁။ အိမ္သာခြက္။ ၂။ လက္ေဆးကန္။ ၃။ စကၠဴလိပ္ပုံး။ ၄။ မွန္။ ၅။ လက္
ေဆးဆပ္ျပာရည္ခြက္။ ၆။ အမိႈက္ခြက္။ စတာေတြ ရွိပါတယ္။

ျပည္နယ္တခုကေန တခုကိုဆက္သြယ္ထားတဲ့ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီးေဘးက Rest Aria အိမ္သာခန္းေတြ
မွာေတာ့ လက္အေျခာက္ခံစက္ အျပင္ ကေလးငယ္ေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔ မသန္မစြမ္းသူေတြအ
တြက္ ခါးေတာင္းက်ိဳက္ေတြကိုပါ ထားေပးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္မွာေတာ့ ရာသီပန္းပြင့္လွ်င္သုံးဘို႔ အခုအခံေလးေတြထားေပးလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါရဲ့။
ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ေမးမယ္ဆိုရင္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ က်ဳပ္ရဲ့ပထမဆုံး ေဗြေဆာ္ဦးလုပ္ခဲ့တဲ့ အ
လုပ္က House keeping အလုပ္မို႔လို႔ အဲဒီက ရတဲ့အေတြ႔အႀကဳံအရ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လိုအပ္လ်င္
သုံးဘို႔ အခုအခံေလးေတြ ရွိႏိုင္မယ္လို႔ခန္႔မွန္းလိုက္တာပါ။
တေန႔ေသာေန႔မွာေတာ့ က်ဳပ္ဟာ အႏၱရာယ္ကို လြယ္မထားႏိုင္တဲ့ အျဖစ္ကိုႀကံဳရပါေတာ့တယ္။
အိမ္သာ(ေရအိမ္)တစ္လုံးတည္းသာရွိၿပီး လူေတြျပြတ္သိပ္လြန္းတဲ့အျပင္ သံဃာေတာ္ေတြပါ အသုံးျပဳရတဲ့
အခ်ိန္ကာလမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္လွတဲ့အလႉပြဲႀကီးတခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ အျပင္မွာ ထားထားတဲ့ ေရႊ႕လို႔ေျပာင္းလို႔ရတဲ့ အိမ္သာကို အသုံးျပဳရပါေတာ့တယ္။

ရာသီဥတုက ႏွင္းမက်ေပမယ့္ တိုက္ေနတဲ့ေလက ေအးစိမ့္ေနတဲ့အတြက္ အေႏြးထည္ကို၀တ္ၿပီး ေရႊ႕လို႔
ေျပာင္းလို႔ ရတဲ့အိမ္သာထဲ၀င္ၿပီး ျပႆနာကို ရွင္းလိုက္ပါတယ္။
ျပႆနာကို ရွင္းေနရင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္သာတခုရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံကိုၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္ရဲ့လယၤ်ာဘက္မွာ
စကၠဴလိပ္ထားတဲ့ေနရာ။ လက္ေဆးဆပ္ျပာရည္ခြက္။မွန္ ေတြရွိၿပီး ေရွ႕တည့္တည့္တံခါးေပါက္ေပၚမွာေတာ့
သူ႔ကုမၸဏီရဲ့ ဖုံးနံပါတ္နဲ႔ လိပ္စာကို ထင္ထင္ရွားရွားေရးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
လက္၀ဲဘက္မွာေတာ့ လက္ေဆးဘို႔ ခြက္လိုလို စင္ေလးလိုလို တစ္ခုရွိပါတယ္။
အမိႈက္ခြက္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ အနံ႔အသက္မရွိပါဘူး။ အနံ႔ဆိုးေတြ မထြက္တာကိုေျပာတာပါ။

က်ဳပ္လည္း လက္ေဆးခြက္ကေလးကိုၾကည့္ၿပီး ေရေလးဘာေလးယူလာရအေကာင္းသားဆိုၿပီး ေတြးလိုက္
မိရာကေန ဧည့္သည္ေတြအတြက္ လွလွပပျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေရသန္႔ဘူးေတြကို ျမင္ေယာင္သြားပါတယ္။
ေရသန္႔ဘူးထဲက ေရနဲ႔ ကိုယ့္အညစ္အေၾကးေတြကို ေျဖရွင္းဘို႔ေတြးမိရာကေန ေရမေသာက္ရလို႔ ဒုကၡအ ႀကီးအက်ယ္ေရာက္ေနၾကရတဲ့ လူေတြဘက္ကို အေတြးေရာက္သြားျပန္ပါတယ္။
တဆက္တည္း ေရေျမာင္းတခုက ေရေတြကို လက္ခုပ္ကေလးနဲ႔ ခပ္ေသာက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္
ရဲ့ဓါတ္ပုံကို ျမင္ေယာင္လာျပန္ပါတယ္။


ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရေတြ ခမ္းရတယ္၊ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာရတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ
စားေသာက္လို႔မကုန္တဲ့ စားသာက္စရာေတြကို စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလို႔ဆုိျပန္တာမို႔ ေပါမ်ားတဲ့ဘက္နဲ႔ ရွားပါးတဲ့ဘက္ေတြရဲ့ ဓါတ္ပုံေတြကို ျမင္ေယာင္လာျပန္ပါတယ္။
ရွားပါးတဲ့ဘက္ျခမ္းက လူေတြဟာ အမိႈက္ပုံထဲက စားၾကြင္းစားက်န္ေတြကို ေခြးနဲ႔အတူေမႊ ေႏွာက္ရွာစား
ေနၾကရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပါမ်ားတဲ့ဘက္ျခမ္းက လူေတြမ်ားက်ေတာ့ ခုံတန္းရွည္တခုေပၚမွာ ၀တ္လစၥလစ္ပက္
လက္လွန္အိပ္ေနတဲ့ ေခ်ာေခ်ာလွလွမိန္းမပ်ိဳေလးတဦးရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေပၚက အစားအစာေတြကို အရသာခံစား
ေနၾကပုံမ်ား ေတာ္ေတာ္ကိုထိတ္လန္႔စရာေကာင္းလွပါလားလို႔ ေတြးမိရာကေန ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူတန္းစား
ေတြကို အမႈန္႔ႀကိတ္ပစ္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာျပန္တယ္။

ေသေသျခာျခာေတြးၾကည့္ျပန္ေတာ့ ကိုယ္ေရာက္ေနတာက ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာဆုိေတာ့ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ပါ
ဘူး၊ အနီးကပ္ရွိေနခ်ိန္မွာေတာင္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ဟာကို။
ေရေ၀းေျမျခားဘ၀ဆိုေတာ့ ေလေပးရင္း ေသသြားရဘုိ႔ပဲရွိပါတယ္။
ဟုတ္တယ္ေလ ဘာမွ်မလုပ္ႏိုင္ပဲ ေျပာခ်ည္းေနတာကိုး။
လုပ္နိုင္တဲ့အခ်ိန္ဆိုတာေတာ့ ရွိခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဆရာမန္းထက္ေခါင္ရဲ့ စာတေၾကာင္းလိုေပါ့
ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့သူတစုမွ လက္နက္ႏွင့္အင္အားကို ရယူကာ ဖိႏွိပ္အႏိုင္ယူမႈေၾကာင့္ သမိုင္းေပး
တာ၀န္ေက်ျပြန္လိုသူတို႔ ေပ်က္ကြယ္ခဲ့ရသည္မွာ မ်ားလြန္းလွၿပီျဖစ္၏။ ထိုအက်ိဳးဆက္သည္ကား ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏သမိုင္းေၾကာင္း မေကာင္းျခင္းပင္ျဖစ္၏ တဲ့။
က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံ နဲ႔ က်ဳပ္တို႔လူမ်ိဳးရဲ့သမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းမေကာင္းဆိုတာ က်ဳပ္တို႔အသိဆုံးေပါ့။
ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။

ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္ေျပာခဲ့သလို ပြက္ပြက္ဆူေနတဲ့ ေရကိုေအးေအာင္ေစာင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အပူဆိုတဲ့
ကာလတခုကို ျဖတ္ရမယ္ တဲ့။
ဟုတ္ကဲ့ အပူဆိုတဲ့ကာလ ဆိုတာကို ျဖတ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ မျဖတ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ျဖတ္ရမွာပါ။
ဒါေပမယ့္ ပူေနတဲ့ေရကို ေလာင္စာအျပည့္ျဖည့္ထားတဲ့ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနတဲ့မီးဖိုေပၚကမခ်ပဲနဲ႔ ဒီအ
တိုင္းထိုင္ေစာင့္ေနလို႔ အပူဆိုတဲ့ကာလ ဆိုးႀကီးက ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္မွာတဲ့လားဗ်ာ။

ကဲဒါဆိုရင္လည္း ကိုယ္တတ္ႏို္င္တာေလးနဲ႔ ေလာကေကာင္းက်ိဳးကိုလုပ္မိရဲ့လားလို႔ က်ဳပ္ကိုယ္ကို က်ဳပ္ျပန္
ၿပီးဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေ၀းေသး။
အခုပဲၾကည့္ေလ အခုက်ဳပ္စြန္႔လိုက္တဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကို လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးဟာ
မျဖစ္မေန လာသယ္သြားရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္ထိုင္ေနတဲ့ ဒီအိမ္သာကို သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ရဦးမယ္၊ ဒါကို
က က်ဳပ္ဟာ ေလာကကို အက်ည္းတန္ေစတဲ့လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္မေနဘူးလား။
က်ဳပ္ေၾကာင့္ အျခားတပါးသူတဦးဦးမွာ တာ၀န္တခု ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးတခု ျဖစ္မေနဘူးလား။
အဲဒီလိုေတြေတြးေနတုန္း အျပင္က တံခါးေခါက္သံၾကားလိုက္ရတယ္ ေအာ္ က်ဳပ္လိုလူေတြရွိေနတာပဲေလ ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေျဖသိမ့္ေတြးရင္း ကိစၥေတြကိုလက္စသတ္ လိုက္ပါတယ္။

အျပင္ကလူက ထြက္လာတဲ့က်ဳပ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ တဲ့။
လူဟာ မဆိုင္တာေတြကို ေက်းဇူးတင္တတ္ၾကၿပီး အမွန္တကယ္ေက်းဇူးတင္ထိုက္တာကို ေမ့ေနတတ္တဲ့ သတၱ၀ါတမိ်ဳးမ်ားလား။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)

Monday, October 12, 2015

ေရာ့ ဒီဖိုင္က မင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္၊ ေရာ့ ဒါမင္းဖို႔ ငါ့ရဲ့လက္ေဆာင္

ေရာ့ ဒီဖိုင္က မင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္၊
ေရာ့ ဒါမင္းဖို႔ ငါ့ရဲ့လက္ေဆာင္

လြန္ခဲ့ေသာ ကုိးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ၊၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီျဖစ္သည္။
ရွစ္မုိင္၊ စစ္႐ုံးသစ္ႀကီး၏အေဆာင္(၁)အေပၚဆံုးထပ္ရွိ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ ကပ္ရက္အခန္းထဲမွ ဒုိင္းကနဲေပၚထြက္လာေသာေသနတ္သံေၾကာင့္ ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ုံးစုိက္ရာ အေဆာင္(၁)တစ္ခုလံုး အလုပ္လုပ္ေနေသာ အရာရွိစစ္သည္မ်ား တုန္လႈပ္
သြားသည္။

အေၾကာင္းကလည္း ရွိေနသည္။
တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖဲြ႕တစ္ခုလံုးကုိ ၿဖိဳခဲြထားသည္မွာမၾကာေသးသျဖင့္ မေက်နပ္သူတစ္ဦးဦး
က တပ္ခ်ဳပ္ကုိျဖစ္ေစ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ကိုျဖစ္ေစ လုပ္ႀကံလုိက္ေလသေလာဟု အခ်င္းခ်င္းတီးတုိးေျပာေနၾကသည္။
ေသနတ္သံၾကားၿပီးသည္ႏွင့္ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးကုိ သူ႔ကုိယ္ေရးအရာရွိ႐ုံးခန္းတြင္ ေတြ႔လုိက္
ၾကရသည္။
ျမင္လုိက္ရသည္က ကုိယ္ေရးအရာရွိသည္ အေဆာင္အေယာင္ေသနတ္ျဖစ္ေသာ Colt ေျခာက္လံုးျပဴး ေသ
နတ္ကုိ ပါးစပ္တြင္ငံုၿပီး ေမာင္းခလုတ္ဆဲြကာ သူ႔ကုိယ္သူသတ္ေသသြားသည့္ ျမင္ကြင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးသည္သူ႔တပည့္ အေလာင္းအနီး ကုလားထုိင္တြင္ ေျခပစ္လက္ပစ္ထုိင္လုိက္ရင္း
“ဘာေၾကာင့္ မင္း ဒီလုိလုပ္လုိက္ရတာလဲ။ ဒီလုိ လုပ္စရာလိုလို႔လားကြာ။ မင္းနဲ႔ငါ တဲြလာတာ ၁၇ႏွစ္ရွိပါၿပီ”
 ဆုိသည့္ စကားမ်ား ေရရြတ္ေနသည္ကုိေရာက္လာသည့္သူမ်ား ၾကားလုိက္ရသည္။

အေဆာင္(၁)တြင္ပင္ အခန္းခ်င္း မလွမ္းမကမ္းရွိေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေရႊသည္ မည္သည့္အေျဖထြက္မည္ကုိ ႀကိဳသိေနသည့္ ပေရာဟိတ္အလား ကြမ္းစားရင္း တီဗီအ
ၾကည့္မပ်က္သည္ကေတာ့ ေသြးေအးလြန္းသည္ ေခၚရမည္ေလာ၊ ထူးဆန္းသည္ဟု ေခၚရမည္ေလာ မည္
သူမွ မသိႏိုင္။
အမွန္ကေတာ့ ဤသုိ႔ျဖစ္ရန္ ဇာတ္ၫႊန္းေရးခဲ့သူမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကုိယ္တုိင္ပင္ ျဖစ္သည္လားဆုိ
သည္ကလည္းပေဟဠိတစ္ခုပင္။

ဇာတ္လမ္းအစမွာ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကုိ ၿဖိဳခဲြၿပီးေနာက္ ယခုရန္ကုန္ဟုိတယ္တည္ရွိရာ ရွစ္
မုိင္ရွိ ေထာက္လွမ္းေရး႐ုံးမွလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဖိုင္တဲြမ်ားကုိရွာေဖြၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊထံပုိ႔
ရသည္။
ဤကိစၥသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေနသည္။
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္အခ့်ိဳကုိ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းျခင္း ဟုဆုိကာ
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ က်န္သည့္သူမ်ားေရာ မည္မွ်ကင္းရွင္းေနလို႔လဲဟုဆိုကာ သူ၏တပည့္မ်ား
ကုိ အမႈတဲြမ်ား ျပင္ဆင္ခုိင္းထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ ေရာက္လာေသာဖုိင္တဲြမ်ားထဲမွ သူ႔မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာဖုိင္တဲြမ်ားမွာ မည္
သူမွ ဖတ္ခြင့္မရလိုက္ဘဲ အစေဖ်ာက္လုိက္ေသာ္လည္း က်န္သည့္ တပ္မေတာ္လူႀကီးမ်ား၏ဖိုင္တဲြမ်ားကုိမူ
သူဖတ္႐ႈၿပီးသည္ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ လူႀကီးမ်ားထံ ေပးပုိ႔ခုိင္းသည္။
ဖုိင္တဲြတစ္ခုသည္လည္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး လက္၀ယ္ေရာက္လာသည္။

ထုိဖိုင္တြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အတြင္းသတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ထုိ
သတင္းမ်ားကုိ ကုိယ္ေရးအရာရွိ၏ဇနီးထံမွ ေထာက္လွမ္းေရးက ရရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ကုိယ္ေရးအရာရွိျဖစ္သူဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးက ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အ
စည္းအေ၀းၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ ေျပာင္းလဲသြား
သည့္ မူ၀ါဒကုိ ႀကိဳတင္သိရွိခြင့္ရေသာ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရရွိျခင္း
မွသည္ ထုိစဥ္က တရားမ၀င္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ေဒၚလာအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုးကုိ သူ၏
ကုိယ္ေရးအရာရွိကဦး ေဆာင္လုပ္ေနျခင္း၊ တရားမ၀င္ ေဒၚလာေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းကြက္တြင္ ေန႔စဥ္ေပါက္
ေစ်းသတ္မွတ္ေပးေနသူမွာ သူ၏ကုိယ္ေရးအရာရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဖတ္လုိက္ရသည္။
ထုိအခ်ိန္ေရာက္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက သူ႔ကုိ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒေကာင္စီဥကၠ႒ ရာထူးက ဖယ္ရွား
လုိက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတစ္ေယာက္ သိလုိက္ရသည္။

ဖုိင္တဲြကုိဖတ္႐ႈၿပီး အလြန္စိတ္ဆုိးသြားေသာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးက ဖိုင္တဲြကုိဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္
သူ၏ကုိယ္ေရးအရာရွိျဖစ္သူ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးကုိေခၚကာ
“ေရာ့ ဒီဖိုင္က မင္းနဲ႔ပတ္သက္ေနတယ္။ မင္းဟာမင္းဖတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏တြက္ကိန္းမွာ ဒုတပ္ခ်ဳပ္က သူ႔တပည့္ကုိကာကြယ္လွ်င္ တစ္ခါတည္းေရာၿပီး အနားေပးရန္
ျဖစ္သည္။
တပ္ခ်ဳပ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔အကူအညီျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ကုိ အာဏာသိမ္းခဲ့သလို သူ႔ကုိတပ္
ခ်ဳပ္ခန္႔ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ ဘ၀ဇာတ္သိမ္းေစခဲ့
သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဖဲြ႔လံုးကုိ ၿဖိဳခဲြလိုက္ခ်ိန္တြင္ သူ႔အတြက္ေၾကာက္စရာလူဟူ၍ တပ္မေတာ္ကုိလက္ထဲတြင္ ကုိင္ထားေသာ ဒုတပ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ေရာၿပီး ဒုတပ္ခ်ဳပ္ကုိပါရွင္းထုတ္ရန္ အကြက္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖိုင္ကုိ ဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ငုိက္စုိက္က်သြားသည္။

ထုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးကုိ သူႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔၏ကုိယ္ေရးအရာရွိတုိ႔အျပင္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ
အျခားဗုိလ္မွဴး တစ္ဦးတုိ႔ သံုးေယာက္ေပါင္း လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ဆရာသမား၏သတင္းမ်ားသည္လည္း မိမိဇနီးထံမွတစ္ဆင့္ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ေထာက္လွမ္းေရးရီပုိ႔တြင္ မိမိတစ္ေယာက္တည္းကုိသာေဖာ္ျပထားသည္။
ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကုိ က်ဴပင္က်ဴငုတ္မက်န္ ခုတ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ဤဖိုင္ေၾကာင့္ မိမိဆရာသမားပါ ထိ
ခိုက္ေတာ့မည္။
မိမိဆရာသမားကုိလည္း တစ္လက္စတည္းေရာရွင္းရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႀကံစည္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ကုိ စစ္႐ုံး
တြင္အေနၾကာၿပီ ျဖစ္ေနေသာ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးက သေဘာေပါက္လိုက္သည္။
အျဖစ္မွန္ကလည္း သူေတြးသလိုပင္ ျဖစ္သည္။
ဤကိစၥကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးမိမိဆရာသမားလည္းဖယ္ရွားခံရေတာ့မည္ကုိ သိလုိက္ေသာသူ႔အတြက္ အေျဖ
က တစ္ခုတည္းသာရွိေတာ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ညေနတြင္ ဆရာသမားကုိခြင့္ေတာင္းၿပီး အိမ္ျပန္သည္။
သားသမီးမ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုရန္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။
အိမ္တြင္ ဇနီး ျဖစ္သူကုိ ညစာစားမည္ေျပာၿပီးမွ မစားဘဲ ႐ုံးသုိ႔ ျပန္လာခဲ့သည္။
သူ႔ဘ၀အတြက္ ျပင္မရေတာ့မည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်ရသည္မွာ လြယ္ကူေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။
ညဖက္ ႐ုံးတြင္ထုိင္ရင္း သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ စဥ္းစားေနစဥ္ ဗုိက္ကဆာလာသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုံးခန္းထဲတြင္ရွိေသာ သူ႔တပည့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးကုိ ေခၚလုိက္သည္။
"ငါ့အတြက္ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ေလး လုပ္ကြာ" ဟုေျပာရင္း သူ႔လက္မွ တန္ဖိုးႀကီးလက္ပတ္နာရီကုိခၽြတ္ကာ သူ႔
တပည့္လက္ထဲေပးလုိက္ရင္း "ေရာ့ ဒါမင္းဖို႔ ငါ့ရဲ႕လက္ေဆာင္" ဟု ေျပာလုိက္သည္။
တပည့္ျဖစ္သူမွာ ယေန႔အတြက္ဆရာျဖစ္သူ ထူးျခားေနသည္ကုိသတိျပဳမိေသာ္လည္း သူ႔ဆရာ၏ဘ၀ဇာတ္ သိမ္းခန္းေရာက္ေနၿပီကုိမသိဘဲ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ရန္ အတြင္းခန္း၀င္သြားသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ပင္ ေသနတ္သံေၾကာင့္ေျပးထြက္လာခ်ိန္တြင္ သူ႔ဆရာ၏ဘ၀ဇာတ္သိမ္းခန္းကုိ ျမင္ေတြ႔လုိက္
ရျခင္း ျဖစ္သည္။
စားပဲြေပၚတြင္မူ တစ္ေၾကာင္းတည္းေရးထားသည့္ စာေလးတစ္ေစာင္ရွိေနၿပီး “ဉာဏ္စုိး အားလံုးသိပါ
တယ္”  ဟု ေရးထားသည္။

ညတြင္းခ်င္း အျပင္သုိ႔ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းတစ္ခုကေတာ့ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္စကားမ်ားၿပီး အ
ရက္မူးေနသည့္ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ကသူ႔တပည့္ကုိပစ္သတ္လိုက္သည္ဟု ျဖစ္သည္။
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ အေရးယူရန္ ဖဲြ႔စည္းေပးထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းေခါင္းေဆာင္
သည့္ ၁၂ဦးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္မူ အဆုိပါကုိယ္ေရးအရာရွိသည္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာေၾကာင့္ သူ႔
ကုိယ္သူ အဆံုးစီရင္ျခင္းဟု ေၾကညာကာ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀ဇာတ္သိမ္းပုိင္းကုိ ေသြးေအးစြာျဖင့္ ပယ္
ဖ်က္လိုက္ၾကသည္။

တပည့္ျဖစ္သူ အသက္ႏွင့္ရင္းသြားသျဖင့္ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိအနားယူခုိင္းရန္ ႀကံစည္ထားသည့္အစီအမံ
လည္း ပ်က္သြားခဲ့သလို ႏွစ္ဦးစလံုး တပ္မွအနားယူသည္အထိ ဆက္ဆံေရး ေအးခဲသြားေၾကာင္း၊ ဒုတပ္ခ်ဳပ္
အေနျဖင့္ အရက္ကုိသာ ေန႔ည အေဖာ္ျပဳရင္း သူ၏တပ္မေတာ္အရာရွိဘ၀ ေနာက္ဆံုးပုိင္းကုိ ျဖတ္သန္း
သြားခဲ့ေၾကာင္းကုိ တပ္မေတာ္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အရာရွိႀကီးမ်ားကျမင္ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး၏
ဘ၀ဇာတ္သိမ္းသြားရျခင္း ျဖစ္ရပ္အမွန္ကုိေတာ့ အမ်ားစုကယေန႔အထိ မသိရွိခဲ့ၾကပါ။

ဤျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားၿပီး ထူးဆန္းသည့္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
ပထမတစ္ခ်က္မွာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ႐ုံးအဖဲြ႔၀င္ အျခားအဆင့္ေလးဦး တပ္မွႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီး
ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ မိမိကုိယ္ကုိေသေၾကာင္းႀကံခဲ့ေသာသူကုိ တပ္တြင္ ထုံးစံမရွိေသာ္လည္း စစ္အခမ္းအနား
ျဖင့္ သၿဂႋဳဟ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အလားတူ “ဉာဏ္စုိး အားလံုးသိတယ္” ဆုိသည့္ စာကလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ပေဟဠိျဖစ္ေနဆဲပင္။

Copy from http://myutsawmyitstory.blogspot.com/2015/07/blog-post_24.html#more

မွတ္ခ်က္။ ။ ေခါင္းစည္းေျပာင္းထားပါသည္။ ေခါင္းစည္းအမွန္ကို သိရွိလိုပါက အထက္ေဖၚျပပါ လိပ္စာအ
တိုင္း သြားေရာက္ဘတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)

Friday, October 9, 2015

စားရက္ရင္ စား

October 06, 2015
Tuesday

စားရက္ရင္ စား

By မင္းစိုးစံ

ေနေရာင္က အနီရင့္
အစိမ္းရင့္က သစ္ရြက္အေရာင္
ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတာက ပင္လယ္ေရ
ေကာင္းကင္ျပာရင္ သူျပာတယ္
ေကာင္းကင္ညိဳရင္ သူလိုက္ညိဳတယ္။

ပန္းေရာင္စုံေတြၾကား
ပ်ံလႊားေနတဲ့ပ်ားဟာ
ပန္းအတြက္သစၥာမက်ိဳးပဲ
ပန္းတမ်ိဳးတည္းကိုသာ ၀တ္မႈံကူးပါသတဲ့။

လိပ္ျပာကသစၥာမဲ့
ေတြ႔တဲ့ေနရာတိုင္းမွာနား
ပန္းေတြၾကားမွာလည္းေပ်ာ္
ပန္းေတြရဲ့ဘ၀ကို မငဲ့
၀တ္ရည္၀ေတာ့ ထားခဲ့။


သူငယ္ခ်င္း
ေနမင္းလို မင္း နီရဲ့လား
သစ္ရြက္မ်ားလို မင္း စိမ္းရဲ့လား
ပ်ားပိတုန္းပမာ
သစၥာတရားကို မင္း လက္ကိုင္ထားရဲ့လား။

မဟုတ္ရင္
ပင္လယ္ျပင္လိုဟန္ေဆာင္
လိပ္ျပာတစ္ေကာင္လိုသစၥာပ်က္
အေရာင္ေျပာင္းသိကၡာမဲ့
ျပည္သူအတြက္ လွည့္မၾကည့္ေတာ့ဘူးလား။

စဉ္းစားမိရဲ့လား
ဟိုလူေတြရဲ့ ေျပာစကားထဲမွာ
ခ်မ္းသာသြားရင္ ဘယ္သူမွ စစ္မတိုက္ခ်င္ေတာ့ဘူး တဲ့။


ေအး........။
မင္း ခ်မ္းသာေနတဲ့ ဓနဥစၥာမွန္သမွ်
ျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀၊ မ်က္ရည္၊ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽး၊
အဲဒါေတြနဲ႔ စေတးခဲ့ရတယ္။
အဲဒီအရာေတြကို သူတို႔ ေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္။

ဒီေတာ့............။
မင္း စားရက္ရင္စား။

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)

Wednesday, October 7, 2015

အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒအသစ္ တရုတ္က်င့္သံုး

 
အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒအသစ္ 

တရုတ္က်င့္သံုး


ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ား။
သတင္းအျပည့္အစုံကို မဘတ္ခင္ေလးမွာ က်ဳပ္ရဲ့အေတြ႔အႀကံဳေလးတခု ေျပာျပပါရေစ.
ဒီလိုပါ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေလာက္ကေပါ့ဗ်ာ။
အဲဒီတုန္းက အခုလို အင္တာနက္ေတြမေပၚေသးဘူး။
ဗမာစစ္အစိုးရကလည္း တႏိုင္ငံလုံးကို သတင္းအေမွာင္ခ်ထားတဲ့ အခ်ိန္။
ဗမာျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံျခားအသံလႊင့္ဌာနေတြကသာ နားေထာင္ေနၾကရတာ။
ဒီေတာ့ ေရဒီယိုေလးနဲ႔မွ အဆင္ေျပတာေလ။
တိုတိုေျပာမယ္ဆိုရင္ လိႈင္းတိုေရဒီယိုေလးတစ္လုံး တ႐ုတ္ဆိုင္မွာ ၀ယ္လိုက္တယ္ေပါ့။
တ႐ုတ္ဆိုင္က ၀ယ္လာတာဆိုေတာ့ ေစ်းကလည္းေပါတယ္ဗ်။
မဲေဆာက္မွာ ဘတ္၁၀၀၀ ေလာက္ ေပးရတဲ့အမ်ိဳးစားတူ ေရဒီယိုကို ဘတ္၃၀၀နဲ႔ရတယ္။
အဲဒါနဲ႔ တ႐ုတ္စာနဲ႔ေရးထားတဲ့ အၫႊန္းစာအုပ္ငယ္ေလးကို တ႐ုတ္တစ္ေယာက္ကို ဘတ္ခိုင္းၾကည့္ေတာ့
သူက တ႐ုတ္မွာ ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ိဳးကိုမဆို ၃မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္အတြက္က တမ်ိဳး၊ တျခားႏိုင္ငံ
ေတြအတြက္က တမ်ိဳး၊ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္က တမ်ိဳး ထုတ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တကယ္လို႔ပစၥည္းေကာင္းလိုခ်င္
တယ္ဆိုလ်င္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို တိုက္႐ိုက္မွာယူဘို႔ ဆိုၿပီးေရးထားတယ္ တဲ့။
က်ဳပ္၀ယ္လိုက္တဲ့ ေရဒီယိုက ဗမာျပည္ကေနတဆင့္ ထိုင္းကို၀င္လာတဲ့ ေရဒီယိုျဖစ္ေနပါတယ္။
ေအာက္က သတင္းအျပည့္အစုံကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။

2015-10-07

တရုတ္ႏုိ္င္ငံ အသစ္ျပင္ဆင္ထားတဲ႔အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒကို ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔
ကစၿပီး တရားဝင္က်င္႔သံုးခဲ႔တယ္။
လုပ္ငန္းဌာနေတြ ဥပေဒေဖါက္ဖ်က္တဲ႔ဒဏ္ေငြကို မ်ားစြာျမွင္႔တင္ျခင္း၊ တာဝန္မေက်ပြန္တဲ႔အရာရွိအား အ
ေရးယူမႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးျခင္း၊ အစားအစာၾကပ္မတ္ေရးစနစ္တည္ေထာင္ျခင္း စတဲ႔သတ္မွတ္ခ်က္ရွိ
တဲ႔အတြက္ ဒီအစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒဟာ သမုိင္းမွာ အတင္းက်ပ္ဆံုးျဖစ္တယ္လုိ႔လူေတြ
ကဆုိၾကပါတယ္။
အသစ္ျပင္ဆင္ထားတဲ႔အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒအရ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး
လုပ္ငန္းေတြဟာ အစားအစာကိုၾကပ္မတ္လုိ႔ရေအာင္ အစားအစာ ၾကပ္မတ္ေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္သင္႔
တယ္လုိ႔သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ပီကင္းရွင္ဖ်ာတိလယ္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းလက္ကားေရာင္းခ်ေရးေစ်းကြက္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းခ်ေရး
ကုန္သည္ မစၥတာက်ိဳင္က စားသံုးသူေတြဟာ ဟန္းဖုန္းနဲ႔ ဟင္းသီးသီးရြက္မွာပါတဲ႔ QR ကုတ္နံပါတ္ကုိScan ၿပီး အဲဒီဟင္းသီးဟင္းရြက္ရဲ႕ လယ္ယာစုိက္ခင္းကေန ထမင္းစားစားပြဲအထိ အခ်က္အလက္အားလံုးကို အ
လြယ္တကူရွာေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာ ကုန္ပစၥည္းအတြက္မွတ္ပံုတင္ကတ္လုပ္ထားတာနဲ႔တူေၾကာင္း ေျပာ
ၾကားပါတယ္။

 ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္မ်ားအတြင္း အင္တာနက္ကတဆင္႔ အစားအစာေရာင္းခ်မႈပမာဏ ဟာ မ်ားစြာျမင္႔တက္လာပါ
တယ္။ ဒါေပမယ္႔ အရင္ကဥပေဒမွာေတာ႔ ဒီနယ္ပယ္ကႀကီးၾကပ္မႈ ကို မရွိပါဘူး။
အသစ္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဥပေဒဟာ ဒီနယ္ပယ္ကအားနည္းခ်က္ကို ျဖည့္
စြက္ထားပါတယ္။

သတ္မွတ္ခ်က္အရ အင္တာနက္မွာ အစားအစာေရာင္းခ်ရင္ နာမည္အရင္းနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရမယ္။ စားသံုးသူရဲ့
အခြင္႔အေရး နစ္နာဆံုးရံႈးခံရတဲ႔အခ်ိန္မွာ ေရာင္းခ်သူဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကးမရႏုိင္ရင္ အင္တာနက္ေရာင္းခ်မႈ
ပလက္ေဖါင္းဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကးအရင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိလုိ႔ရေၾကာင္းသိရပါတယ္။

Copy from http://myanmar.cri.cn/666/2015/10/07/1s38845.htm

Monday, October 5, 2015

ကမာၻ့ပညာရွင္တို႔ မ်က္လံုးထဲက ဗုဒၶဘာသာ


ကမာၻ့ပညာရွင္တို႔ မ်က္လံုးထဲက ဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔ကပင္ လူသားထုကို အသိဥာဏ္အလင္းရရိွေစခဲ့ၿပီး အ
ေႏွာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဥပါဒါန္ အစြဲမ်ားမွ လြန္ေၿမာက္ေစသည့္ သိပၸံနည္းက် ဘာသာတရားၿဖစ္သည္။
ဘာသာေရးအမ်ားစုမွာ တည္ေထာင္သူ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၎တို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကသာ
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ၿပဳၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶကိုမူ ယေန႔တတ္သိပညာရွင္တိုင္းက မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆို ၎တို႔၏
မူလခံယူထားေသာဘာသာကိုပင္ အေလးမမူေတာ့ဘဲ ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးက်ဴးၾကေပသည္။

ဘာသာတရားရိွသူမ်ားသာမက ေလာကကိုအေလးထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေတြးေခၚရွင္ဆိုသူမ်ားကပင္
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကေပသည္။
သမိုင္းေၾကာင္းအၿမင္အရ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈသာမက လူသားတို႔၏ သက္ရွင္ ထင္ရွားေသာ ဆရာဟူ
၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ မွ် မရိွခဲ့ဖူးေခ်။
ဘာသာေရးကို ဗုဒၶမေပၚမီက အခ်ိဳ႕ေသာ ဂိုဏ္းဂ ဏမ်ားကသာလွ်င္ အပိုင္စီးထားၾကသည္။

ဗုဒၶသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူတိုင္းအတြက္ အပိုင္းအၿခားမဲ့ တံခါးဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သမုိင္း၀င္ ဆရာ
တစ္ဆူၿဖစ္သည္။
ဗုဒၶသည္ တပည့္သာ၀ကတို႔အား ငုတ္လွ်ိဳးေနေသာ လူ႔စြမ္းအားမ်ားကို ေလ့က်က္တိုးပြားေစခဲ့သည္။
သီအုိရီမ်ား ယံုၾကည္ခ်က္သက္သက္ႏွင့္ ရိုးရာအေလ့အက်င့္ျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳျဖင့္
ေဟာေဖာ္ခဲ့သည့္ ထာ၀ရခ်မ္းသာကိုေတြ႔ရိွရန္ အသိမဲ့သတၱ၀ါတစ္ဦးအား အေစခံသဖြယ္ သေဘာမထားဘဲ
စိတ္စြမ္းအားႏွင့္အသိဥာဏ္ကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျပသခဲ့သည္။
ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားသည္ ဘာသာေရး အမွတ္တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ရန္မလိုဘဲ မည္သူမဆို ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။

ေအာက္တြင္ ယေန႔ေခတ္သစ္ကမၻာမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳထားသည့္ ထင္ရွားေသာ
ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ား၊ သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ဘာ
သာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဆို အမိန္႔ မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ၿပထားသည္။

သူတို႔အဆိုအရ ဗုဒၶဘာသာသည္ လက္ေတြ႔အက်ဆံုးႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးအညီညႊတ္ဆံုးေသာ ဘာသာတရား
ျဖစ္သည္။ တိက်ခိုင္မာသည့္ အသိပညာကို ၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
ေလ်ာ္ကန္စြာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေပမည္။
ဤစာစုမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ၿပသၿခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သာလြန္ၿမင့္ၿမတ္မႈကို ၿပလုိရင္းမဟုတ္ဘဲ ပညာရွင္
အသီးသီး၏ အဂတိကင္းေသာ အၿမင္မ်ားကို ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ၿဖစ္သည္။

ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ

ဗုဒၶတြင္ အားလံုးေသာ ေဟာေၿပာခ်က္မ်ား၊ တရားေသ အယူ၀ါဒမ်ားထက္ ပိုမုိၿမင့္ၿမတ္သည့္အရာ တစ္ခုရိွ
ၿပီးျဖစ္သည္။
ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေတာ္သည္ လူသားထုအတြက္ တစ္သက္တာလံုး ရင္ကိုေအးၿမေစသည္။
လူမႈဒုကၡ သုကၡ အရႈပ္အေထြးမ်ားအတြက္ ဗုဒၶ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဒသနာေတာ္သည္ အတိက္ကထက္ ယေန႔
တြင္ပို၍လို အပ္ေပသည္။
(Nehru)

တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ေမတၱာႏွလံုးသား

ဗုဒၶႏွင့္ပတ္သက္၍ အထင္ရွားဆံုးအရာကား တည္ၾကည္သည့္ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ေႏြးေထြးေသာ ေမတၱာ၊ နက္
နဲေသာ ကရုဏာ တို႔၏ ထူးကဲေသာ ေပါင္းစပ္မႈပင္ ၿဖစ္သည္။
ဗုဒၶတစ္ဦးတည္းသာ လူ႔သဘာ၀ ေကာင္းဆိုးသိစိတ္ကို ကိုယ္စားၿပဳသၿဖင့္ ယေန႔ကမၻာသည္ ဗုဒၶဆီသို႔ ပို၍
ပို၍ပင္ ဦးလွည့္လာေလၿပီ။
(Moni Bagghee)

ဗုဒၶသည္ အၿပစ္ ( sin ) ကို မေဟာပါ

စိတ္တည္ၾကည္မႈႏွင့္ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ ၿမတ္ႏိုးမႈကို ဗုဒၶႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္။
ဗုဒၶသည္ အၿပစ္ဟူေသာ sin ကို မေဟာပါ။
အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့မႈႏွင့္ ေတြေ၀မုိက္မဲမႈတို႔ကိုသာ ေဟာၾကားၿပီး ယင္းတို႔ကို အသိပညာ၊ ကရုဏာတို႔ၿဖင့္
ကုစားႏိုင္ေၾကာင္းကိုသာ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။
(Dr. S Radhakisnan)

လူသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဗုဒၶ

ဗုဒၶကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသာ ပိုင္ဆုိင္သည္မဟုတ္ပါ။
လူသားထုတစ္ရပ္လံုး ပိုင္ဆုိင္သည္။
ဗုဒၶ၏ ေဒသ နာေတာ္သည္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဘာသာတရား တိုင္းသည္ ဗုဒၶထံမွ ေကာင္းမြန္သည့္
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ေခ်းငွားရယူထားၾကသည္။
(A Muslim Scholar)

လူ႔ႏွလံုးသားကို ႏိုးၾကားေစၿခင္း

ဘာသာတရားတို႔၏ မိခင္ အေတြးအၿမင္ၾကြယ္၀သည့္ အေရွ႕တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ စင္စစ္ လိႈ႕၀ွက္ဖံုးကြယ္
တတ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သတ္၍မူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား မွန္ကန္စြာဖြင့္ဆိုမႈ ေပးပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား လူ႔သဘာ၀၏အတြင္းပိုင္းတြင္ တည္ရိွေနသည့္ ကိုယ္က်င့္တရားအလွႏွင့္ ၿဖဴ
စင္မႈ( ၀ိသုဒိၶ )ကို သိရိွေစေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။
၎တို႔ကို ရွင္သန္သည့္ ဂုဏ္အသေရအၿဖစ္ ႏိုးၾကားလာေစရန္ လူ႔ႏွလံုးသားတြင္ကိန္း ၀ပ္ေနသည့္ အရာမွ
တစ္ပါး အၿခားေသာ တန္းခုိးေတာ္ ( ဖန္ဆင္းရွင္ ) မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရိွေစသည္။
(Charles T. Gorham)

ဗုဒၶဘာသာကို သာလြန္သည့္အရာမရိွ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟုပင္ဆိုဆို၊ မဟုတ္ဟုပင္ေၿပာေၿပာ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကမၻာ့ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာေရးစနစ္
အသီးသီးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖူးပါ၏။
ဗုဒၶ၏ အရိယမဂၢင္ ၈ ပါးႏွင့္ သစၥာ ၄ ပါး တရားထက္ ထူးကဲသာလြန္သည့္ လွပစြာ ၿခံဳငံုမိေသာအရာကို
မည္သည့္ဘာသာတြင္မွ် မေတြ႔ရိွရေခ်။
ကြ်ႏ္ုပ္အေနၿဖင့္ ထိုလမ္းစဥ္အတုိင္း မိမိ၏ ဘ၀ကို ၿပဳၿပင္ေနထုိင္ရသည္ကို ေက်နပ္မိပါသည္။ 
(Prof. Rhys Davids)

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ စိတ္ကူးယဥ္ေလာကသုိ႔ ဦးမတည္ပါ

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ေလာကႏွင့္ဘ၀၏ တကယ္ပကတိအၿဖစ္မွန္ကိုသာ ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ရကား သဘာ၀ဓမၼ အ
တိုင္း ရႈၿမင္ေသာ ၀ါဒဟု ဆိုရေပမည္။
၎၀ါဒသည္ အေၾကာင္းအရာဟူသမွ်ကို ယထာဘူတက်ေအာင္ ေလ့လာသံုး သပ္သည္။
ဗုဒၶ၀ါဒသည္ စိတ္ကူးယဥ္ေလာက၌ ေမ့ေလ်ာ့ေပ်ာ္ပါးေနေစရန္ ေမွာက္မွားေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈကိုလည္း မေပး၊
အၿပစ္မ်ား အႏၱရာယ္မ်ားကို ေတြးေတာ၍ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနေအာင္ ေခ်ာက္လွန္႔ ႏွိပ္စက္မႈလည္း မၿပဳ၊
မိမိ၏ ပကတိ အစစ္အမွန္ကို အတိအက် ယထာဘူတက်က် ေၿပာၿပ၍ လံုး၀လြတ္လပ္ေရး တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္
ခ်မ္းေၿမ့ေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို ရရိွႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ၿပသေပးေပသည္။
(Ven. Dr. W. Rahala)

စၾက၀ဠာဘာသာတရား

အနာဂတ္ဘာသာေရးသည္ စၾက၀႒ာတစ္ခုလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဘာသာတရား ၿဖစ္လာလိမ့္မည္။
ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ဘုရားတစ္ဆူထက္ သာလြန္ၿမင့္ၿမတ္ၿပီး အယူ၀ါဒမ်ား၊ ဘုရားသခင္၏သဘာ၀ႏွင့္ ဘာ
သာယံုၾကည္မႈ အေၿခခံမ်ားကို ေရွာင္ရွားလိမ့္မည္။
သဘာ၀ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ၿပည့္၀သည့္ ေပါင္းစပ္မႈအၿဖစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဘာသာေရးအသိ
ဥာဏ္ကို အေၿခခံလိမ့္မည္။
(Albert Einstein)

ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဟန္ေဆာင္မႈမရိွ

အသိပညာအလင္းကို လြတ္ေၿမာက္မႈ၏ အႏွစ္သာရအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဂုဏ္
က်က္သေရ ၿဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာတြင္ သီလႏွင့္ပညာကို တစ္ခုစီခြဲၿခား၍ မရေပ။
ျမင့္မားေသာဘ၀အေၿခခံကို သီလ ကၿပဳၿပင္ေပးလွ်င္ အသိပညာက ဘ၀ကိုၿပီးၿပည့္စံုေစသည္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ၿပည့္ၿပည့္၀၀နားမလည္ဘဲ လုိအပ္သည့္ ၀ိပႆနာပညာကို မပိုင္ဆုိင္ခဲ့လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် အ
မွန္တကယ္ စာရိတၱၿပည့္၀သူဟု မဆိုႏိုင္ေပ။
ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶဘာသာသည္ အၿခားဘာသာအားလံုးႏွင့္ ကြဲၿပားသည္။
ဘုရားတစ္ဆူတည္းသာရိွ၏ဟု ယူဆ ၾကေသာ ဘာသာတရားအားလံုးပင္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ဟန္ေဆာင္
မႈၿဖင့္ အစၿပဳၾကေပသည္။
ယင္းဟန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို အသိပညာတိုးတက္မႈက ဆန္႔က်င္မိသည့္အခါ ၀မ္းနည္းမႈ(ေသာက) ၿဖစ္ရေပ
ေတာ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဟန္ေဆာင္မႈၿဖင့္ အစမပ်ိဳးပါ။ ေက်ာက္ေတာင္အလား ခိုင္မာသည့္ အေၾကာင္း
အရာေပၚတြင္ ရပ္တည္ပါသည္။
(Prof. Lakhsmi Narasu)

အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအစီအမံ

ဗုဒၶဘာသာဟူသည္ ဘ၀မွအၿမင့္မားဆံုးအက်ိဳးကိုရယူရန္ အၿမင့္မားဆံုးလမ္းစဥ္ၿဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရး
အတြက္ အစီအမံတစ္ခုပင္ၿဖစ္သည္။
အသိပညာ စိုးမုိးရာ အေမွ်ာ္အၿမင္ၾကီးသည့္ ဘာသာတစ္ခု ၿဖစ္သည္။
ဗုဒၶသည္ ဘာသာေၿပာင္းသူမ်ားကို အႏိုင္ယူရန္ တရားေဟာၿခင္းမဟုတ္ဘဲ တပည့္သာ၀ကတို႔ကို အသိ
ဥာဏ္အလင္း ရရိွေစရန္ တရားေဟာၿခင္း ၿဖစ္သည္။
(A Western Writer)

လာလွည့္ ရႈလွည့္

ဗုဒၶဘာသာသည္ သိၿခင္း ၿမင္ၿခင္းသာလွ်င္ ပဓာနၿဖစ္၍ ယံုၾကည္ၿခင္းမွာ အရာမဟုတ္ပါေပ။ ဗုဒၶ၏ ေဒသနာမ်ား တြင္ “ဧဟိ ပႆိေကာ” ဟုပါရိွရာ “လာ၍ရႈလွည့္ပါ” ဟူ၍ ဖိတ္ေခၚေလသည္။ “လာ၍ ယံုၾကည္လက္ခံပါ” ဟု မဆိုေပ။
(Ven. Dr.W. Rahula)

ႏိုင္လုိမင္းထက္ ဘာသာေၿပာင္းေစၿခင္းမရိွ 

စိတ္မပါသည့္ပရိသတ္အေပၚ ႏိုင္လုိမင္းထက္ ေတြးေခၚယံုၾကည္ေစၿခင္းၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာဖိ
ဖိအား ေပးမႈ ( သို႔မဟုတ္ ) ေၿမွာက္ပင့္ၿခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားၿခင္း၊ ေခ်ာ့ေမာ့ေၿမွာက္စားၿခင္းဟူေသာ
အားေပးမႈ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္အၿမင္ အစြဲအ
လန္းကို အႏိုင္ယူျခင္းၿဖင့္ လည္းေကာင္း ဘာသာ၀င္ေစၿခင္းသည္ စဥ္းငယ္မွ် ဗုဒၶဘာသာလမ္းစဥ္မဟုတ္
ပါ။ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာၿပဳမ်ားသည္ ဘာသာေရးေစ်းကြက္တြင္ ဘာသာေၿပာင္းသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ အခါမွ် ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမၿပဳေပ။
ဘာသာ၀င္တိုးပြားရန္ ေစ်းကြက္မလုေပ။
(Dr.G.P.Malalasekara)

ႀကီးမားေသာေအာင္ၿမင္မႈရရိွလုိက္သူ

ပါဠိမွအဂၤ ိလိပ္ဘာသာၿပန္ဆိုေရးလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးပညာရွင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္
သည့္ တစ္ဦးေသာ သူမွာ နာမည္ေက်ာ္ ခရစၥယာန္ ဓမၼဆရာႀကီးတစ္ဦး၏ သားပင္ၿဖစ္သည္။
သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗုဒၶဘာသာထက္ သူ၏ဘာသာက ပိုမုိ ၿမင့္ၿမတ္ေၾကာင္း သက္ေသထူရန္ၿဖစ္သည္။ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ အထမေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ၾကီးမားေသာ ေအာင္ၿမင္မႈကို ရရိွ
လိုက္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ၿဖစ္လာရၿခင္းပင္ ၿဖစ္၏။
ဤလုပ္ငန္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ အခြင့္သင့္မႈကို ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ့သင့္
ေပ။ ယင္းဘာသာၿပန္ဆိုမႈလုပ္ငန္းၿဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား အဖိုးအနဂၣ ထိုက္
တန္ေသာ ဓမၼအက်ိဳးကို ရရိွေစခဲ့ေလသည္။
ထုိပညာရွင္၏အမည္မွာ Dr.Phys Davids ၿဖစ္သည္။
(Ven.A. Mahinda) 

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာ ------------------------------------- ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာသည္ အသိပညာဆိုင္ရာ အလြန္နီးကပ္ဆက္စပ္စြာ တည္ရိွေနေၾကာင္း မ ၾကာမၾကာ ဆုိခဲ့ၿပီး ထပ္ခါတလဲလဲ ေၿပာဆိုပါဦးမည္။
Sir Edwin Arnold

ဗုဒၶဘာသာသည္ သိပၸံပညာႏွင့္ဖက္ၿပိဳင္

အကယ္၍ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဖက္ၿပိဳင္သည့္ ဘာသာေရးတစ္ခု ရိွခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ၎
သည္ ဗုဒၶဘာသာပင္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။
(Albert Einstein)

အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳး

ဗုဒၶ၏ေဟာညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေလာကကိုၿပဳၿပင္စီရင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ဆုလာဘ္ေပးၿခင္း ၿပစ္ဒဏ္ခတ္ၿခင္း
တုိ႔အစား အေၾကာင္းအက်ိဳးသတ္မွတ္ခ်က္အားၿဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ၿပဳလုပ္ေၿပာဆိုၾကသည့္ ကံအားေလ်ာ္
စြာသာ လွ်င္ ၿဖစ္ရေၾကာင္း ဗုဒၶ၀ါဒီတို႔က ယံုၾကည္လက္ခံၾကသည္။
(A writer)

နိဗၺာန္

ဗုဒၶသည္ ပုဂိၢဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘုရားသခင္ ( သုိ႔မဟုတ္ ) နတ္ဘုရားမ်ား၏ ကူညီမႈ ၿမဴတစိမွ်မပါဘဲ
လူတိုင္း ကိုယ္တိုင္ရယူႏိုင္သည့္ လြတ္ေၿမာက္ေရးကို ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အဦးဆံုးထုတ္ေဖာ္ေၾကၿငာခဲ့သည္။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္ကိုးစားေရး၊ စိတ္ထားၿဖဴစင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေရး၊ အသိပညာပြင့္လင္းေရး၊ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားရိွေရးတုိ႔ကို ဗုဒၶက အေလးအနက္ အခါခါ ဩ၀ါဒေပးခဲ့သည္။
ဘ၀တြင္အသိပညာမပါဘဲ ၀ိပႆနာပညာကိုမရရိွႏိုင္ရကား ပညာ၏မလြဲမေသြလုိအပ္မႈကိုလည္း တိုက္တြန္း
ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။
(Prof. Eliot)

လႊမ္းမုိးသည့္၀ါဒ

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခုိးရွင္ မရိွဟု သိေသာစနစ္၊ လူ႔အတၱကို ၿငင္းဆို
ေသာစနစ္၊ ထာ၀ရတည္ၿမဲသည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္မႈကို အမွားတစ္ရပ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္သည့္စနစ္၊ ၀တ္ၿပဳ
ကိုးကြယ္မႈ ယဇ္ပူေဇာ္မႈတို႔ၿဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ဟူေသာ အယူကို ၿငင္းပယ္ေသာစ
နစ္၊ ဘ၀လြတ္ ေၿမာက္မႈအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အားထုတ္ရန္မွတစ္ပါး အၿခားဘာမွ်မရိွေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္
ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ စနစ္၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပင္ကိုၿဖဴစင္မႈၿဖင့္ အမိန္႔သစၥာခံရန္ ဘာတာ၀န္မွ်မရိွေၾကာင္းသိရွိ
၍ ကယ္တင္ရွင္၏ အကူအညီကို မည္သည့္အခါမွ်မရွာေဖြသည့္ စနစ္ၿဖစ္သည္။
မည္သုိ႔ေသာ ဥပါဒါန္အစြဲမ်ား ေရာယွက္ ရႈပ္ေထြးေနေစကာမူ ယေန႔တုိင္ လူသားထုအစိတ္အပိုင္းႀကီးကို
လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့္ ဘာသာ၀ါဒၿဖစ္ေနဆဲပင္ ၿဖစ္သည္။
(T.H.Huxley)

အၿပစ္ ( sin ) ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အယူအဆ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနၿဖင့္ အၿပစ္ ( sin ) ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္အယူအဆမွာ အၿခားေသာဘာသာ၀င္တုိ႔၏
အယူအဆႏွင့္ ကြဲၿပားသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အဖို႔ ( sin ) ဟူသည္ ေတြေ၀မုိက္မဲမႈ ( ေမာဟ ) သာၿဖစ္သည္။
ယုတ္မာသူ ဟူသည္ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့သူ ၿဖစ္သည္။
သူသည္ ၿပစ္ဒဏ္ေပးရန္၊ ၿပစ္တင္ရံႈ႕ခ်ရန္လိုအပ္သူ မဟုတ္ဘဲ လမ္းညႊန္မႈမ်ားမ်ားေပးရန္သာ လိုအပ္သူၿဖစ္
သည္။
သူ႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္(သို႔ ) ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္
သူအၿဖစ္ သေဘာမထားေပ။
ဘုရားသခင္၏ သနား ၾကင္နာမႈႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းပန္ရယူသူအၿဖစ္လည္း မယူဆေခ်။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအတြက္ မိတ္သဂၤဟမ်ားအေနၿဖင့္ လူေနမႈစနစ္အတိုင္း ဆင္ၿခင္တိုင္းထြာတတ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သာ လုိသည္။
ျပစ္မႈ က်ဴး လြန္သူသည္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းပန္အသနားခံရန္ ဆုေတာင္း၀တ္ၿပဳ ႀကိဳးစားမႈတို႔ၿဖင့္ အကု
သိုလ္အက်ိဳးမွ လြတ္ေၿမာက္ႏိုင္သည္ဟု ဗုဒၶ၀ါဒီတို႔က မယံုၾကည္ေပ။
(John Walters)

နတ္ဘုရားမ်ားလည္း လြတ္ေၿမာက္မႈကို လိုလားၾက

ဗုဒၶသည္ သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ားကို မညွင္းဆဲရန္ နတ္ဘုရားမ်ားအထံ၀ယ္ ဆုေတာင္းပတၱနာၿပဳၿခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ ဘြဲ႔မ်ား ရြတ္ဆိုၿခင္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းမ်ားကို မၿပဳလုပ္ရန္ လူ႔သမုိင္းတြင္ အဦးဆံုး ဆံုးမပဲ့ၿပင္ခဲ့သည္။
နတ္ဘုရားမ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ဘ၀လြတ္ေၿမာက္ေရးလုိအပ္
လ်က္ရိွေၾကာင္း ၿမတ္စြာဘုရားက သူ၏ေဒသနာေတာ္မ်ား၌ ထုတ္ေဖာ္ေၾကာ္ၿငာခဲ့သည္။
(Prof.Phys Davids)

(Ref:oxford research of Buddhism
:famous-Buddhism
:Teachings attributed to Siddhartha Gautama)

Copy from http://lvsejin.blogspot.com/2014/10/blog-post_21.html