• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Tuesday, December 25, 2012

Air Ba Gan and Christmas


Air ba Gan and Christmas


By မင္းစိုးစံ

December 25, 2012
Tuesday

ခရစၥမတ္ေန႔ မနက္ သတင္းေလးကေတာ့ အင္မတန္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ အဲဘဂံ ေလေၾကာင္းလိုင္းရဲ့ အေၾကာင္းေလးပါ။
ကြယ္လြန္သြားၾကတဲ့ သူေတြရဲ့ မိသားစုေတြနဲ႔အတူ ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါတယ္။  • အဲဘဂံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က သတင္းေဟာင္းေလးကို ေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုလ်င္ ကလစ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္