• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Sunday, February 17, 2013

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ခ်ာခန္းေဒသခံမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္


ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ခ်ာခန္းေဒသခံမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။

နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)

တနသၤာရီတိုင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္ ခ်ာခန္း
ေက်းရြာ၏ ေဒသခံေနအိမ္မ်ားကို အီတာလ်ံထိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(ITD)ကုမၸဏီမွ ေျမထိုးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္
ထိုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်ာခန္းေက်းရြာႏွင့္ နီးစပ္သူေဒသခံတစ္ဦးက 
“အရင္လ,ကုန္ပိုင္းေလာက္ကေနစၿပီး ITD ကုမၸဏီက,ေန ခ်ာခန္းရြာက,အိမ္ေတြကို ေျမထိုးကားနဲ႔ လာထိုး
တာ။
အခုဆိုရင္ ၁၅အိမ္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။
အထိုးခံလိုက္ရ,တဲ့ အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြက,ေတာ့ အခုေနစရာမရွိလို႔ နီးစပ္ရာေနရာေတြမွာပဲ ခိုကပ္ေနေနရ,
တယ္”
ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အိမ္၊ ၿခံေျမမ်ားကို ေျမထိုးကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ထိုးလိုက္ေသာ္လည္း ခ်ာခန္းေဒသ,ခံမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ
ဘက္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ တစံုတရာလာေရာက္ကူညီေပးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္
ကူညီေျဖရွင္းေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း မရွိေသးေၾကာင္း သူက,ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ နဘုလယ္ေဒသ,အတြင္းရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမအတြင္းပါ၀င္သည့္ ဗ်င္းနီ
ေက်းရြာတြင္လည္း ITD ကုမၸဏီမွ ေျမထိုးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တစ္ရြာလံုး ထိုးေကာ္ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
လည္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ရက္ေန႔က ခ်ာခန္းေက်းရြာတြင္(ITD)ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႔က,ေဒသခံ
မ်ားပိုင္သည့္ လယ္ေျမႏွင့္ၿခံမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲအသံုးျပဳေနေသာေၾကာင့္ထိုက္တန္သည့္ ေလ်ာ္
ေၾကးေပးရန္အတြက္ ေဒသ,ခံမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့
ၾကေၾကာင္း ထား၀ယ္လူထုအသံ၏ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ (ITD) ကုမၸဏီက,ထုတ္လုပ္မည့္မဂၢါ၀ပ္ ၃,၀၀၀ရွိေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအင္စီမံကိန္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ PTT ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၄သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ,သိရသည္။

Source News from http://www.kareninformationcenter.com