• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Sunday, January 10, 2016

ကရင့္သကၠရာဇ္၂၇၅၅ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စကားလက္ေဆာင္

ကရင့္သကၠရာဇ္၂၇၅၅ ခုႏွစ္
ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စကားလက္ေဆာင္

January 10. 2016
By မင္းစိုးစံ

ကရင့္ႏွစ္သစ္ကူးအခန္းအနားကို ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ယဉ္ေက်းမႈေမာင္မယ္မ်ားနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြရဲ့
ပုံေတြျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ့္ယဉ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးရင္ ကိုယ့္စာကိုသင္။
ကိုယ့္စကား မေပ်ာက္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္စာကိုသင္။
ကိုယ့္လူမ်ိဳးရဲ့ဘ၀ကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခ်င္ရင္ ကိုယ့္စာကိုသင္။
စာေပေပ်ာက္ရင္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္လို႔ မရဘူး။
ကိုယ့္စာ ကိုယ့္စကားကို ကုိယ္တတ္မွ တျခားစာေတြကို သင္ယူရတာလြယ္တယ္။
နားလည္လြယ္တယ္။က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)