• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Sunday, January 10, 2016

ကရင့္သကၠရာဇ္ ၂၇၅၅ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စကားလက္ေဆာင္


ကရင့္သကၠရာဇ္ ၂၇၅၅ ခုႏွစ္
ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စကားလက္ေဆာင္

January 10. 2016
By မင္းစိုးစံ

ဒီပုံေတြက စတုဒီသာ ထမင္းကို ခင္းက်င္းေနတဲ့ပုံေတြနဲ႔ သုံးေဆာင္ဘို႔ စနစ္တက် တန္းစီေနတဲ့ပုံေတြပါ။
ခင္ဗ်ားဟာ ဒုံးဆရာလား။
တီး၀ိုင္းေခါင္းဆာင္လား။
အခန္းအနားရဲ့ သဘာပတိလား။
အခန္းအနားမွဴးလား။
ယဉ္ေက်းမႈ အဓိပတိလား။
အခုလို အတူတူတန္းစီၿပီးစားရဲတဲ့ အဆင့္ကိုေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးးစားၾကည့္ပါ။

ခင္ဗ်ားရင္ထဲက ႏွလုံးသားထဲကို ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔အတူ အမ်ိဳးအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခ်င္တဲ့
စိတ္ေတြ အလိုလိုေနရင္း ေနရာယူလာပါလိမ့္မယ္။
မယုံရင္ ေနာင္ႏွစ္က်ရင္ တန္းစီၾကည့္လိုက္ပါလား။
ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕မေနနဲ႔။
စည္းလုံးခ်င္တယ္၊ ညီညြတ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာေန႐ုံနဲ႔ မရဘူးေလ။
သိတယ္ဟုတ္။

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)