• မိုးေလးမ်ိဳး၊ လူေလးမိ်ဳး၊ ျမင္းေလးမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ေလးမ်ိဳး ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေလးမ်ိဳး
  • အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ KNU၏သေဘာထား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
  • ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ လဆန္း လဆုတ္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
  • ေဖါဟ္အု္တါ ယဲါမိင္
  • လာခုဂ္ခါင္ၟစူး ဟွံင္ယုဂ္

Sunday, January 10, 2016

ကရင့္သကၠရာဇ္ ၂၇၅၅ ခုႏွစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စကားလက္ေဆာင္


ကရင့္သကၠရာဇ္ ၂၇၅၅ ခုႏွစ္
ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စကားလက္ေဆာင္

January 10, 2016
By မင္းစိုးစံ

Saint Paul မွာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးငယ္ေလးဒုံးအဖြဲ႔ရဲ႕ပုံကို ပထမဦးဆုံး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ပထမဆုံး ၃ပုံက သူတို႔ဆရာမနဲ႔ အ၀တ္လဲခန္းထဲမွာ တြဲရိုက္ထားတာပါ။


က်န္တာကေတာ့ အခန္းအနားမွာေနရာယူေနတဲ့ပုံနဲ႔ တင္ဆက္ကျပပုံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ျခည္ျဖဴဖြဲ႔ပြဲက်ရင္ သူတို႔ေလးေတြရဲ့အဖြဲ႔ လူအေရအတြက္ မ်ားလာမယ္လို႔ေျပာသံၾကားတယ္။
ႏွစ္သစ္နဲ႔အတူ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစ။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

မင္းစိုးစံ
(အေ၀းေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္တဦး)